Finans

Millionregning til private elkunder skal finansiere rabat til grønne brændstoffer

Energinet sender fredag en ny model for eltariffer i høring, der skal bane vej for den grønne omstilling. Prismodellen gemmer på en trecifret millionregning til op mod tre millioner private elkunder.

Energinet foreslår en historisk omlægning af elkunders betaling for den statslige drift af elsystemet. Foto: Jesper Voldgaard.

Millioner af private elkunder skal fremover betale for, at storkunder skal have rabat, når de f.eks. bruger enorme mængder strøm til at producere fremtidens grønne brændstoffer.

Det er konsekvensen af en historisk omlægning af de såkaldte systemtariffer, som statslige Energinet nu sender i høring.

Ny prismodel
 • I dag betaler landets ca. 3,3 mio. virksomheder og husholdninger samme systemtarif.
 • 2021-satsen er på 6,1 øre (plus moms) for hver forbrugt kilowatt-time (kWh), og betalingen sker automatisk over elregningen.
 • Energinet ønsker imidlertid at ændre systemtariffen, så alle elkunder fremover skal betale et årligt abonnement på 180 kr. plus 4,3 øre pr. kWh.
 • Samtidig indføres en rabat til virksomheder, der har et årligt elforbrug på over 100.000.000 kWh. Til sammenligning bruger en typisk husejer årligt 4.000 kWh.
 • I 2021 ventes elkunderne samlet at betale 2,1 mia. kr. i systemtarif til Energinet. Heraf står ca. 3,0 mio. private husstande til at betale 585 mio. kr.
 • Med afsæt i den nye prismodel ville 2021-regningen ligge 300-500 mio. kr. højere.

»Vi er nødt til at modernisere vores tariffer for at kunne understøtte en grøn omstilling, der er så omkostningseffektiv som mulig,« siger Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet, om den nye prismodel.

Virksomheder og private elkunder vil i år betale godt 2,1 mia. kr. i systemtarif til Energinet.

Energinet forklarer omfordelingen af milliardregningen med, at den nye prismodel vil fjerne en af barriererne for den grønne omstilling og gøre det langt mere attraktivt at jagte et dansk erhvervseventyr med flydende grønne brændstoffer under fællesbetegnelsen Power-to-X (PtX).

Det er problematisk, at den model, som Energinet foreslår, betyder ekstra udgifter for især de mindste elforbrugere.

Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk

I dag betaler alle elkunder samme tarifsats, men i fremtiden er tanken at kombinere en ny abonnementsbetaling med en lavere tarif. Samlet betyder det, at storbrugende virksomheder vil slippe markant billigere, mens regningen for private elkunder vokser.

Energinet har ikke en beregning for, hvor stor en regning, man flytter fra de store elforbrugere til de almindelige husstande, men ifølge Finans’ beregninger, som er baseret på Energinets tal, vil den årlige ekstraregning til privatkunderne lande på 300-500 mio. kr. svarende til et prishop på 50-85 pct.

Forbrugerrådet Tænk er enig med Energinet i, at den grønne omstilling af energisystemet gør det nødvendigt at skrue fremtidens tariffer sammen på en ny måde. Men der stopper enigheden også.

»Det er problematisk, at den model, som Energinet foreslår, betyder ekstra udgifter for især de mindste elforbrugere – typisk folk i lejligheder - mens virksomheder med et stort elforbrug får millionrabat,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Han er især oprørt over, at den foreslåede prismodel bryder med en historisk solidaritet i det danske energisystem.

»Husholdningerne har i forvejen betalt milliarder for udrulningen af fjernaflæste elmålere som optakt til den grønne omstilling. Nu kommer så det her, og i nogle husholdninger er det penge, der er svære at finde. Derfor savner vi, at Energinet tænker ud af boksen, så omlægningen ikke rammer de svageste, som vi ser her,« siger Martin Salamon.

Systemtarif
 • Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
 • Driften af Energinet betales af landets gas- og elkunder ud fra et hvile i sig selv-princip, som betyder, at Energinet ikke må tjene på sine aktiviteter. Til gengæld hænger el- og gaskunderne på hele regningen.
 • Driften af elsystemet betales af elkunderne gennem en særlig systemtarif, der er ens for alle elkunder.
 • Systemtariffen i 2021 er på 6,1 øre (ex. moms) for hver forbrugt kilowatt-time (kWh).
 • I 2021 ventes det at sikre Energinet en indtægt på 2,1 mia. kr.

I Energinet mener man, at det nye udspil afspejler en mere fair fordeling af omkostningerne ved at drive elsystemet.

»Jeg kan jo godt forstå, at private elkunder tænker, hvorfor skal jeg betale mere. Men det her er en mere omkostningsægte og fair fordeling af omkostningerne, fordi de store kunder i dag betaler uforholdsmæssigt for meget,« siger Marie Budtz Pedersen fra Energinet.

Det er præcis, hvad tunge aktører i dansk erhvervsliv har kæmpet for i forsøget på at gøre PtX til vindeventyrets efterfølger.

Det kræver nemlig enorme mængder grøn strøm at producere de flydende brændstoffer til skibe, fly og lastbilder. Derfor er det ganske enkelt nødvendigt at få ændret tarifferne, hvis Danmark vil være med i kapløbet og konkurrere med udenlandske producenter af PtX.

Sådan lyder det fra Karsten Plauborg, der er partner hos kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der bl.a. har søsat et stort PtX-projekt i Esbjerg.

»Energinets udspil er et stort skridt i den rigtige retning, og Energinet har tydeligvis fingeren på pulsen. Men det er vigtigt at pointere, at systemtariffen kun omfatter godt halvdelen af den samlede tarif. Det er derfor vigtigt, at den samlede tarif bliver omkostningsægte, hvis vi skal indfri det danske potentiale for denne nye grønne industri,« siger Karsten Plauborg.

Han mener, at omlægningen samtidig kommer de små privatkunder til gode på sigt, når flere PtX-producenter vil melde sig på banen og tage deres andel af den samlede regning til at drive elnettet.

Forslaget fra Energinet skal godkendes af Forsyningstilsynet, men skal ikke behandles politisk. Energinet forventer, at de nye tariffer kan være gældende fra januar 2023.

Læs også
Top job