Finans

PFA lover at sætte klimabevidste kunders penge på arbejde for klimaet - men investerer i banker med kæmpe lån til sort industri

PFA's klimapensionsopsparing Klima Plus investerer i to internationale banker, der storfinansierer den fossile industri. »Det er at holde kunderne for nar,« lyder kritikken fra Mellemfolkeligt Samvirke.

PFA's Klima Plus er et tilbud til særligt klimabevidste pensionsopsparere, der ifølge reklamemateriale ønsker at bidrage med »tonsvis af næstegenerationskærlighed og en mere bæredygtig fremtid for dine børn og børnebørn.« Men pensionsopsparernes penge bliver investeret i to storbanker, der er blandt de største långivere til den fossile industri. Foto: Magnus Holm.

Kunder i landets største pensionsselskab PFA Pension bliver tilbudt at sætte deres pensioner »på ekstra hårdt arbejde for klimaet.« Ved at spare op i Klima Plus-fonden kan kunderne bidrage med »tonsvis af næstegenerationskærlighed og en mere bæredygtig fremtid« for deres børn og børnebørn, lyder løftet på PFA’s hjemmeside.

Nu viser det sig, at mere end 260 mio. kr. af de klimabevidste pensionsopspareres midler er investeret i to amerikanske storbanker, som i stor stil finansierer den fossile industri...

Læs også
Top job