Finans

Statsgaranti til boligejere: Regeringen er klar med hjælp til familier på landet

Finansiel Stabilitet skal administrere en statsgaranti til boligejere, og der skal årligt afsættes penge på finansloven.

Boligejere skal have adgang til en statsgaranti, hvis de bor i områder med lave priser, mener erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Martin Lehmann

Regeringen er nu klar med den model for en statsgaranti, som skal hjælpe familier på landet med at få billig boligfinansiering.

Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterer fredag kl. 10 planen i Ejby på Fyn, og der er tale om en udvidelse af statsgarantien i forhold til regeringens oprindelige tanker.

Således vil regeringen give statsgaranti til boligejere i områder med lave boligpriser for den del af bolig- og realkreditlånet, der ligger fra 60 til 90 pct. af boligens værdi.

Dermed skal både en del af boligejernes realkreditlån og en del af banklånet garanteres af staten.

»Det er vigtigt, at vi gør op med skævvridningen af vores land, så vi sikrer, at alle kan få et boliglån, uanset hvor i landet de har valgt at slå sig ned,« sagde Simon Kollerup, da han i maj luftede tankerne om en statsgaranti for første gang.

Han ønskede ikke at udtale sig om sagen torsdag.

Finanssektorens interesseorganisation, Finans Danmark, medgiver, at der er gode hensigter bag forslaget, men så hører rosen også op. For der er ifølge interesseorganisationen ikke behov for en statsgaranti.

Finans Danmark peger på, at 89 pct. af boligkøberne i byerne og 87 pct. i landdistrikterne får tilbudt lån. Det viser en måling, som Epinion har lavet for Finans Danmark, og som er baseret på 1.082 besvarelser.

De afviste får primært et nej, fordi deres økonomi ikke er stærk nok til at finansiere boligkøbet. De har med andre ord ikke råd, viser målingen. Den del er baseret på blot 85 besvarelser.

Selv med en statsgaranti vil de blive afvist, fordi der fortsat skal laves en kreditgodkendelse. En garanti er derfor ikke en forsikring mod at blive afvist, pointerer Finans Danmark.

»Det er ikke i samfundets eller den enkeltes interesse, at få sat sig så hårdt, at man i sidste ende må sælge sit hus med tab til følge,« siger Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark.

Hun understreger, at Finans Danmark ligesom regeringen har et stort ønske om at bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark.

»Derfor låner danske penge- og realkreditinstitutter allerede i dag ud til boligkøbere i hele landet – og vi ser, at der gives flere realkreditlån til boligkøb end tidligere,« siger Ane Arnth Jensen.

Da regeringen i maj præsenterede tankerne om en statsgaranti, var det planen, at den skulle dække fra 60 til 80 pct. af realkreditlånet, og gælde for boliger i områder med priser på maksimalt 8.000 kr. pr. kvadratmeter.

Priskriterier
Hvis et af disse tre kriterier er opfyldt, skal boligejere kunne få statsgaranti:
  • Boligen har en handelspris under 8.000 kr. pr. kvm.
  • Boligen ligger i et postnummer med en gennemsnitlig handelspris under 8.000 kr. pr. kvm. – dog sådan, at den enkelte bolig skal have en handelspris under 10.000 kr. pr. kvm. Det drejer sig om ca. 200 postnumre, der omfattes.
  • Postnumre med så få handler, at en gns. pris ikke kan opgøres, er omfattet, hvis postnummeret ligger i en kommune, hvis største by har færre end 45.000 indbyggere, og hvor medianborgeren har mere end en halv times kørsel i bil til den større by. Der er 35 kommuner i den kategori.

Modellen er udvidet, så garantien nu omfatter 60 til 90 pct. af boligens værdi. Derudover er den udvidet, så der nu er tre priskriterier, som kan udløse en garanti. Det ene kriterium omfatter boliger til op til 8.000 kr. pr. kvadratmeter.

Modellen betyder endvidere, at hvis en familie køber et hus til 1 mio. kr., garanterer staten de 270.000 kr. Nemlig 90 pct. af de 300.000 kr., som i det tilfælde ligger i intervallet fra 60 til 90 pct. af boligens værdi.

Det fjerner en del af risikoen for det realkreditselskab og den bank, der yder lån.

Købere skal betale i størrelsesordenen 1 pct. af det statsgaranterede beløb for at få garantien. Det svarer til ca. 225 kr. om måneden for en bolig til 1 mio. kr.

Derudover skal realkreditten og bankerne betale et beløb for at benytte ordningen, fordi staten påtager sig en del af den risiko, som de normalt løber. Det fremgår ikke af Erhvervsministeriets faktaark om modellen, hvor stort et beløb der er tale om.

Lån med statsgaranti skal være med afdrag. Løbetiden kan være op til 30 år.

Modellen skal administreres af Finansiel Stabilitet, som dækker 90 pct. af eventuelle tab på den statsgaranterede del ad udlånet. Realkreditten og bankerne skal dække de sidste 10 pct.

Regeringen vil afsætte 12 mio. kr. årligt på finansloven. Pengene skal bruges, hvis tabene i ordningen er større end forventet, og større end de garantiprovisioner som boligejerne, realkreditten og bankerne betaler for at være med i ordningen.

Læs også
Top job