Finans

Direktør taber skatteslagsmål i Højesteret om modregning af gamle milliontab i gamle fortjenester

En direktør holdt et værdipapirdepot i Schweiz hemmelig for skattemyndighederne i 10 år. De mange år gør, at han har fortabt retten til at gøre brug af et gammelt tab på 3,1 mio. kr.

En ny dom fra Højesteret viser, at   skatteborgere bærer det fulde ansvar for, at de betaler den korrekte skat, lyder det fra BDO. Foto: Tobias Nicolai.

En ny dom fra Højesteret koster en direktør dyrt. Dommen betyder nemlig, at han ikke kan modregne historiske tab på 3,1 mio. kr. i historiske indkomster på 6,2 mio. kr.

Derfor ender en skattesag fra 2015 med, at direktøren skal betale fuld skat af de skjulte indtægter på 6,2 mio. kr., mens skattemyndighederne helt ser bort fra tabet, der ellers kunne have nedbragte skatteregningen betragteligt.

Den nye dom ses af Lars Jacobsen, direktør for skatteområdet i revisionsselskabet BDO, som et klart eksempel på, at det nærmest er umuligt for skatteydere at ændre på deres skattebetaling længere tilbage i tid end de tre år, som reglerne tillader i dag.

Baggrunden for de endog meget strikse regler er, at vi selv bærer ansvaret for en korrekt skatteansættelse.

Lars Jacobsen, direktør i BDO

» Derfor er det tæt på umuligt at få ændret en gammel skatteansættelse,« siger Lars Jacobsen i en omtale af den nye dom i BDO’s nyhedsbrev Depechen.

I den konkrete sag bliver direktøren i juni 2015 kontaktet af Skattestyrelsen, som af de franske skattemyndigheder har fået oplyst, at direktøren har et værdipapirdepot i Schweiz, som de danske skattemyndigheder aldrig har hørt om.

Direktøren erkender, at han over 10 år har haft en nettoindkomst på 3,1 mio. kr., der ikke er blevet betalt dansk skat af.

De 3,1 mio. kr. dækker over otte år med en indkomst på i alt 6,2 mio. kr. og to år med en negativ indkomst på samlet 3,1 mio. kr.

Skattestyrelsen kræver efterfølgende skat af de 6,2 mio. kr. med henvisning til, at direktøren med sine fortielser om milliongevinsten har udvist grov uagtsomhed.

Til gengæld får direktøren nej til at efterregulere sin indkomst med milliontabet, fordi tabene er for gamle, da de stammer fra 2009 og 2011.

Sagen ender i Landsskatteretten, hvor direktøren får medhold i, at han kan medregne både indtægter og tab i perioden 2005-2014.

Skattestyrelsen anker imidlertid sagen til Landsretten, der ligesom Højesteret kommer frem til, at eftersom ændringerne af direktørens skat i 2009 og 2011 ikke er en direkte følge af ændringerne for de otte år med gevinster, har han fortabt sin ret til at ændre på sin skatteansættelse, da tidsfristen på tre år er overskredet.

Lars Jacobsen finder det imidlertid urimeligt, at mens skattemyndighederne kan ændre i gamle skatteansættelser uden skelen til forældelsesreglerne, hvis en skatteyder har udvist grov uagtsomhed, så er skatteydere låst af 3-årsreglen.

Skatteydere kan jo ikke påberåbe sig at have udvist grov uagtsomhed ved f.eks. at sætte egen indtægt for højt, fordi de har glemt et fradrag, påpeger BDO-direktøren.

Det såkaldte Skattelovrådet er netop nu ved at se på, om reglerne for genoptagelse af gamle skatteansættelser bør ændres.

»Det er derfor vores håb, at Skattelovrådet vil ende ud med en anbefaling om at lempe reglerne for borgernes muligheder for genoptagelse af gamle skatteansættelse,« fastslår Lars Jacobsen.

Skattelovrådet skal have sine anbefalinger klar inden sommeren 2022.

Læs også
Top job