Finans

Her tvinges boligejerne til dyrere lån uden om banken

Syd- og Vestsjælland er de steder i landet, hvor flest boligejere må tage dyrere lån uden om banken for at finansiere en bolig.

Mange kommuner i Region Sjælland plages stadig af fraflytninger og lange salgstider. Og det kan mærkes, når sjællænderne skal købe bolig. Banken vil nemlig langtfra altid være med.

Den tendens mærker låneportalen Udenombanken.dk, der formidler kontakt mellem investorer og boligejere. Langt størstedelen af de forespørgsler, portalen får om lån, kommer nemlig fra danskere der bor i Syd- og Vestsjælland.

»Dem, der henvender sig til os, har fået afslag i banken inden. Det er grunden til, at de henvender sig. For vores lån er dyrere end et banklån,« siger Frederik Rovsing, bestyrelsesformand for Udenombanken.dk

Hos Udenombanken.dk betaler kunderne mellem 6 og 10 pct. i ÅOP. ÅOP er et udtryk for, hvor meget man betaler i alt i renter, gebyrer osv. for lånet.

Om Udenombanken.dk
  • Gik i luften 1. juni 2014.
  • Stiftet af Carsten Schellenbauer Nielsen og Søren Scheibye.
  • Har formidlet lån for 150 mio. kr.
  • Får flest lånansøgninger pr. indbygger i Lolland Kommune.
  • Får færrest låneansøgninger pr. indbygger i Brøndby Kommune.
  • Giver lån til ca. 10 pct. af låneansøgerne – i alle landsdele.
  • Tager 6-10 pct. i ÅOP for et boliglån.
  • Boliglånene løber typisk i 20-25 år og er uopsigelige fra lånegivers side. Boligejeren kan derimod opsige lånet med tre måneders varsel.
  • Giver lån på op til 95 pct. af boligens værdi.

»Det er et problem for området, når mange ikke kan få et boliglån. Men det afspejler et generelt problem i området. Det er typisk steder, hvor den demografiske udvikling betyder, at der er nettofraflytning,« siger Morten Skak, der er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet.

Han understreger dog, at det er fornuftigt af bankerne at afvise boliglån, hvis husets værdi er usikker.

»Når bankerne afviser boliglånere, har det en selvforstærkende effekt. Årsagen til, at man ikke kan sælge et hus, kan være, at der er for få købere, som kan få ordentlige lån. Jeg kan ikke kritisere bankerne for, at de siger nej til en kunde. Men jeg kan kritisere, hvis man notorisk siger nej uden at snakke med folk og kigge på deres budgetter,« siger Allan Malskær, landsformand i Parcelhusejernes Landsforening.

Hos bankernes brancheorganisation, Finansrådet, afviser underdirektør Niels Storm Steenbæk, at potentielle boliglånere bliver afvist alene ud fra, hvor de bor.

»Der bliver ikke kreditvurderet på baggrund af et postnummer, men det er klart, at sikkerheden - i form af boligen der ligger til grund for lånet - spiller ind. Hvis banken siger nej, er det fordi, banken vurderer, at risikoen ved at låne pengene til kunden, ikke står mål med den risiko, som banken ønsker at tage.«

Læs også
Top job