Finans

Kunderne raser mod forsikringsselskab: Ventetid, ventetid og atter ventetid

Både kunder og samarbejdspartnere er godt trætte af Frida Forsikring, der ifølge direktøren selv har haft problemer med lang sagsbehandling i et lille år.

Lasse Dalby Jensen, der på tredje måned går i bad i en badevogn i indkørslen, er en af de kunder, som kæmper med lange sagsbehandlingstider ved Frida Forsikring. Foto: Niels Hougaard

Kunderne hos forsikringsselskabet Frida Forsikring, der tilbyder ejerskifte- og byggeskadeforsikringer, har det seneste lange stykke tid haft brug for en god portion tålmodighed, når de har anmeldte en skade. Ofte tager det Frida Forsikring en måned at vende tilbage på henvendelserne. Det fortæller en række kunder, som Finans har været i kontakt med.

»Jeg har helt systematisk ringet til Frida og rykket én gang om ugen og skrevet til dem efterfølgende. Jeg kommer altid til at snakke med en, der ikke ved noget. Jeg skal hele tiden holde styr på alle deres deadlines, da de åbenbart ikke selv gør det. Det trækker tænder ud. Det er lige som at have et deltidsjob ud over sit fuldtidsjob,« siger Lasse Dalby Jensen, en af de kunder hos Frida Forsikring, som Finans har talt med.

Hvad er en ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen forsikrer dig mod skjulte skader i årene efter, du har købt et hus.

  • En stor del af vilkårene ved ejerskifteforsikringer er fastsat ved lov. F.eks. at selvrisikoen pr. 1. januar i år er 5.100 kr. pr. skade.
  • Ejerskifteforsikringen dækker kun skader, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten eller er beskrevet klart forkert.
  • En ejerskifteforsikring dækker bl.a. skjulte skader, der var til stede på det tidspunkt, hvor man overtog huset, skader, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed væsentligt og elinstallationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige.

Kilde: Forsikring & Pension

Flere af de forsikringsselskaber, der ikke selv tilbyder ejerskifteforsikringer, og derfor henviser deres kunder til Frida Forsikring, har også fået henvendelser fra en lang række utilfredse kunder. Derfor har både LB Forsikring, Alka og Popermo, der tilbyder forsikringer til politifolk, bedt Frida Forsikring om at rette op.

Frida Forsikrings direktør Finn Fabricius beklager de lange svartider hos selskabet.

Frida Forsikring
Om Frida Forsikring:
  • sælger ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer.
  • er et forsikringsagentur, der blev stiftet i 2011. Det er Skadesforsikringsselskabet Qudos Insurance som Frida Forsikring tegner sine forsikring hos.
  • har de seneste fire år behandlet 6.000 skader.
  • har 29 medarbejdere.
  • havde i 2014 et overskud på 10,5 mio. kr. efter skat.

»Vi har haft for lange ekspeditionstider. Det kan jeg kun beklage. Arbejdsbyrden på enkelte medarbejdere har været for voldsomt i en periode, og det har vi ikke været opmærksomme på i tide. Det har vi handlet på nu.«

Hvor længe har I haft udfordringerne med de lange ekspeditionstider?

»Det har vi haft i trekvart år. Måske et lille år. Det er ikke bare lige at hente op, når man først kommer bagud. Fra 1. januar kigger vi fremad, og de nye sager behandler vi så hurtigt, vi overhovedet kan. De gamle sager har vi sat tre folk til at kigge på,« siger Finn Fabricius.

Flere af jeres kunder, som vi har talt med, føler, det er en strategi fra jeres side, at I trætter dem mentalt og økonomisk. Er det jeres strategi?

»Det med økonomi kan jeg afvise 100 pct. Vi er et forsikringsagentur. Vi har ikke nogen personlig interesse i at spare penge på skaderne. Kunder skal have det, de er berettiget til – hverken mere eller mindre. Jeg kan godt forstå den mentale, fordi vi har været lang tid om at svare. Det er de komplicerede sager, der er sandet til i en periode. Det er der sat en masse initiativer i gang for få ryddet op i,« siger Finn Fabricius.

Læs også
Top job