Finans

Realkredit Danmark hæver bidragssatserne for 160.000 kunder

Kunder med de populære F1-lån er blandt dem, der kan se frem til bidragsstigninger på op til 29 pct.

Realkredit Danmark hæver priserne for 160.000 kunder med de populære flekslån. Foto: Thomas Borberg

Danmarks næststørste realkreditselskab, Realkredit Danmark, følger nu efter markedslederen Nykredit og sender prisen på realkreditlån i vejret.

Den 1. oktober stiger bidragssatserne for ca. 160.000 kunder med de populære rentetilpasningslån i Realkredit Danmark (RD).

Bidragssatsen stiger 29 pct. for kunder med F1- og F2-lån, mens kunder med F3- og F4-lån rammes af en stigning på 23 pct. ved fuld belåning.

Tilsynsdiamant
  • Finanstilsynet har indført en såkaldt tilsynsdiamant, som skal sikre, at realkreditselskaberne ikke tager for store risici.
  • Der sættes bl.a. loft over udbredelsen af de populære F1- og F3-lån med et krav om, at maksimalt 25 pct. af et selskabs samlede udlån må refinansieres årligt og maksimalt 12,5 pct. i et kvartal.
  • Derudover er der bl.a. krav om, hvor meget udlånet på enkeltområder må vokse på et år, hvor meget udlånet til store kunder må fylde, og begrænsninger på udlån med afdragsfrihed.

»Vi gør det, fordi flere er gået ind i de helt korte flekslån end ud af dem ved de seneste to refinansieringer. Det er ikke langtidsholdbart i forhold til at opfylde lovkravene i tilsynsdiamanten. Derfor bliver vi desværre nødt til at varsle en prisforhøjelse,« siger Carsten Nøddebo, adm. dir. i RD.

Nykredit havnede i et regulært stormvejr, da koncernen i februar annoncerede prisstigninger for kunder med lån i Totalkredit, men RD frygter ikke en tilsvarende reaktion. Det bunder i, at de fleste kunder – ca. 2/3 – ikke får prisstigninger, mens resten får tilbudt at lægge deres lån om gratis – bortset fra tinglysningsafgiften til staten – for at slippe for forhøjelsen.

Stigende bidragssats
  • F1 og F2-lån stiger 0,25 pct. point til 1,1064 pct. (for 80 pct. belåning) i bidrag. Det svarer ifølge RD til ca. 165 kr. om måneden efter skat pr. 1 mio. kr. i lån
  • F3 og F4-lån stiger 0,20 pct. point til 1,0564 pct. (for 80 pct. belåning) i bidrag. Det svarer ifølge RD til ca. 120 kr. om måneden efter skat pr. 1 mio. kr. i lån.
  • Kunder kan uden omkostninger til RD lægge om til andre typer lån, men det koster en tinglysningsafgift på 1.660 kr. til staten.
  • Ifølge RD ændres der ikke på priserne for erhvervskunder, som fastsættes individuelt.

»Det handler ikke om indtjening for os. Der har været gisnet om, hvad vi og andre ville gøre, efter at Nykredit hævede priserne, og jeg synes, at det er et stærkt signal, at vi melder ud, at de fleste af vores kunder ikke får prisstigninger,« siger Carsten Nøddebo.

Ratingbureauet Moody’s har tidligere vurderet, at RD ville udnytte Nykredits prisforhøjelser til at følge trop og på dem måde booste indtjeningen. En generel prisforhøjelse på 0,1 pct. point giver RD ca. 400 mio. kr. i ekstra indtjening om året. Den luns frasiger RD sig i hvert fald midlertidigt.

»Men vi håber, at vi kan tiltrække nye kunder, som vil give os en indtjening. Vi har selvfølgelig tænkt over, hvor mange kunder vi kan få på det her, men det tal vil jeg ikke ud med,« siger Carsten Nøddebo.

Ifølge bankforsker Lars Krull er prisforhøjelsen forståelig og efter omstændighederne sympatisk, fordi kunderne kan undgå den med en gratis omlægning. Men i forhold til at kapre kunder er den ikke offensiv.

»Den er måske tænkt offensiv, men hvis man vil kapre nye kunder, skal man fokusere på gøre det billigere. Her siger RD, at man kan undgå, at det bliver dyrere, hvis man gør noget aktivt,« siger Lars Krull, seniorforsker på Aalborg Universitet.

Han advarer samtidig om, at det kan være for tidligt at ånde lettet op for RDs kunder.

Regulering
  • Nykredit annoncerede prisstigninger i februar i år med henvisning til, at den såkaldte Basel-komité vil indføre ny regulering af bank- og realkreditsektoren.
  • Den nye regulering kan skærpe kravene til, hvor meget kapital man skal polstre sig med, hvis man låner ud til boligejere. Stigende kapitalkrav til øge realkreditselskabernes omkostninger.
  • Nykredit blev kritiseret for at tage sorgerne på forskud, fordi de kommende krav endnu ikke er fastlagt. De øvrige realkreditselskaber har endnu ikke forholdt sig til den potentielle regning fra Basel-komitéen.

»Nykredit har taget hele skraldet for prisforhøjelser på grund af ny regulering, men RD kommer kun med en lille forhøjelse for at regulere kundernes adfærd. Så kunderne har stadig noget i vente, hvis der senere kommer en regning fra reguleringen. Derfor er det for tidligt at klappe i hænderne,« siger Lars Krull.

RDs ejer, Danske Bank, har ikke udsendt en fondsbørsmeddelelse, hvilket koncernen skulle have gjort, hvis den forventede, at prisstigningerne ville få en betydning for indtjeningen og dermed aktiekursen.

Læs også
Top job