Finans

Nyt nederlag stækker Jyske Bank i retsopgør med rige, udenlandske boligejere

En appeldomstol i Frankrig har afgjort, at Jyske Bank ikke var berettiget til at tvangskonvertere et tysk-fransk pars boliglån. Dommen kan få betydning for bankens sagskompleks i Frankrig.

Jyske Banks hovedkontor på Vesterbrogade i København. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Jyske Bank har tabt den første appelsag i et sagskompleks om tvangskonvertering af velhavende boligkunders lån ved de franske domstole. Det kan ende som et økonomisk mareridt for banken.

Et tysk-fransk ægtepars boliggæld blev forøget med 15,2 mio. kr., da den danske bank i 2011 i en periode med stor uro på valutamarkederne tvangskonverterede deres lån fra schweizerfranc til euro.

Jyske Bank tabte sagen ved byretten i Grasse i 2014 og ankede til appeldomstolen, som nu også har givet parret ret i, at banken ikke havde ret til at foretage tvangskonverteringen. Derfor skal banken stille parret, som om konverteringen ikke har fundet sted.

Jyske Banks sager
De seneste år har Jyske Bank været involveret i flere højtprofilerede sager:
  • Mest kendt er hedgesagen, hvor 10.000 kunder under finanskrisen mistede mere end 800 mio. kr. på en hedgeforening, som blev solgt med løftet om en begrænset risiko. Trods klare nederlag i Pengeinstitutankenævnet og kritik fra Finanstilsynet gik der flere år, før banken indgik forlig med kunderne, der nåede at rejse to grupesøgsmål.
  • I 2016 er banken blevet beskyldt for at snyde kunder med obligationsinvesteringer i et nødlidende spansk selskab, Abengoa. Sagen blev indbragt for Finanstilsynet, som afviste sagen.
  • I 2016 blev Jyske Bank nævnt i forbindelse med de såkaldte Panama Papers, hvor et læk afslørede, at et advokatfirma havde hjulpet bankkunder med at bringe formuer i skattely. Banken afviste dog at have spillet en rolle i sagen.
  • I 2013 blev banken i flere konkurssager dømt for at skrabe værdier til sig, som skulle hav være delt med de øvrige kreditorer.
  • I 2013 bragte DR en dokumenterudsendelse om skattely med en række alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank bl.a om medvirken til ulovligheder. Jyske Bank har afvist beskyldningerne.
  • I 2010 fik Jyske Banks afdeling i Gibraltar en bøde på ca. 12,5 mio. kr. for ikke at udlevere oplysninger til de spanske myndigheder om kontohaveres indeståender. De spanske myndigheder mente ifølge dagbladet Information, at der var tale om hvidvaskning af penge, og en »meget grov« sag. Ifølge TV2 Finans har den spanske højesteret i 2014 stadfæstet afgørelsen.

Det tyske-franske pars sag er den første af en række sager mod Jyske Bank, som er på vej igennem det franske retssystem, og afgørelsen kan derfor få betydning for de øvrige sager. Jyske Bank understreger, at banken gerne vil forsøge at indgå forlig med kunderne.

»Vi vil meget gerne tale med de pågældende mennesker og se, hvilke muligheder der er i de konkrete sager. Men de er ikke så ens, at man kan sige, at de alle skal afgøres på samme måde,« siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank.

Det tysk-franske pars advokat, Nikita Sichov, har tidligere overfor Jyllands-Posten fastslået, at de mange sager er identiske, og der er ifølge ham anlagt 30 retssager mod Jyske Bank alene ved byretten i Grasse. Derudover er der ifølge ham retssager ved retten i Nice, ligesom mange kunder allerede har indgået forlig.

Jyske Bank vil ikke oplyse, hvor stort det samlede sagskompleks er, men påpeger, at dommene fra byretterne ikke er afgørende.

»Det afgørende er, hvad appeldomstolene når frem til i de endelige afgørelser,« siger Peter Stig Hansen.

Det tysk-franske par havde flere andre krav end en tilbagerulning af tvangskonverteringen bl.a. om en kompensation, og om at lånet skulle annulleres. Ifølge Jyske Bank har parret ikke fået medhold i noget af det, hvorfor hver part skal betale egne sagsomkostninger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra parrets advokat om den nye dom.

»Jeg skal først diskutere afgørelsen med mine klienter,« skriver advokat Nikita Sichov i en e-mail til Finans.

Læs også
Top job