Finans
0

Hemmeligt notat afslører: PFA overvejer at forringe kundernes afkastkanon

Ledelsen i PFA arbejder i hemmelighed på at ændre på selskabets populære kundekapital-model, der har sikret kunderne et særligt højt afkast på en del af opsparingen. Det kan ændre konkurrencesituationen i pensionssektoren markant.

I PFA's hovedsæde skaber den populære KundeKapital-model udfordringer. Foto: Lars Krabbe

PFA Pension overvejer at skrue ned for den afkastmaskine, som har forkælet kunderne med markedets bedste afkast i flere år.

Det vil ikke kun ramme kundernes afkast, men også PFA selv. For de seneste år har pensionsgiganten gang på gang sat konkurrenterne til vægs og erobret de store og lukrative firmakunder, netop fordi PFA aktivt har brugt den effektive afkastmaskine som lokkemad.

Kundekapital
  • Er ansvarlig kapital i PFA, som får andel i eventuelle overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab.
  • Kunder får et ekstra højt afkast på den del af deres opsparing, som indbetales som kundekapital.
  • Men risikoen er, at kundekapitalen kan blive mindre (ved negative afkast) og i yderste konsekvens kan tabes helt.
  • Afkastet for kundekapital har hvert år de seneste 10 år udgjort 20 pct. om året bortset fra 2010 og 2011, hvor afkastet var henholdsvis 12,3 og 12,6 pct.

Ifølge pensionsekspert Jørgen Svendsen kan overvejelserne ændre konkurrencesituationen i pensionssektoren, hvis de føres ud i livet.

Det betyder, at PFA ikke længere er helt lige så attraktiv som tidligere.

Jørgen Svendsen, aktuar og indehaver af rådgivningsfirmaet AFPR.

»Det betyder, at PFA ikke længere er helt lige så attraktiv som tidligere, når pensionsmæglere som jeg selv har virksomheders pensionsopsparinger i udbudsrunder. Tidligere kunne jeg regne et garanteret afkast på 20 pct. på 5 pct. af opsparingen ind i ligningen. Det kan jeg ikke længere, og når selskabet samtidig skruer op for forsikringspriserne, vil det ikke længere vinde udbudsrunderne så ofte,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og indehaver af rådgivningsfirmaet AFPR.

Finans er i besiddelse af interne papirer fra et bestyrelsesmøde i PFA, hvor et punkt på dagsordenen er en diskussion om, hvorvidt selskabet skal sænke den tilladte indbetaling på den såkaldte individuelle kundekapital fra de nuværende 5 pct. til 3 pct.

Årsagen er, at den er begyndt at fylde for meget i kundernes samlede opsparing, og det er et problem, fordi pengene tæller med som en del af selskabets kapitalstruktur, som kunderne taber, hvis PFA går konkurs. Belønningen er omvendt et ekstra højt afkast.

Det kan være uhensigtsmæssigt for nogle kunder, hvis for stor en del af det samlede engagement er en del af PFAs kapitalgrundlag.

Allan Polack, adm. direktør i PFA Pension.

»PFA har ikke truffet beslutning om at ændre på kundekapital-modellen, og der er ikke fremsat noget ændringsforslag til bestyrelsen. Vi er dog i ledelsen opmærksomme på, at det kan være uhensigtsmæssigt for nogle kunder, hvis for stor en del af det samlede engagement er en del af PFA's kapitalgrundlag,« siger Allan Polack, adm. direktør i PFA Pension.

Han vil dog ikke direkte forholde sig til de lækkede bestyrelsespapirer, som også afslører, at ledelsen overvejer at indføre en øvre grænse på 6 pct. for, hvor meget den særligt højt forrentede del må udgøre af kundens samlede opsparing.

For kunderne vil det lige nu og her være en ulempe.

Søren Andersen, adm. direktør i rådgivningsfirmaet FPension.

Ifølge pensionsekspert og aktuar Søren Andersen går det ud over kunderne, hvis PFA skruer ned for afkastmaskinen.

»Jeg forstår godt overvejelsen, fordi PFA strengt taget ikke behøver mere kapital, som tæller med i solvensen. Men for kunderne vil det lige nu og her være en ulempe,« siger Søren Andersen, adm. direktør i rådgivningsfirmaet FPension.

BRANCHENYT
Læs også