Finans
0

Børsnotering kan bane vej for billigere boliglån til Nykredit-kunder

Nykredit har udsigt til at blive voldsomt overkapitaliseret efter en børsnotering. Det kan forgylde den kundeejede forening, der ejer realkreditkæmpen, vurderer flere branchekilder og eksperter.

Koncernchef Michael Rasmussen kan i forbindelse med børsnoteringen gøre ejeren, Foreningen Nykredit, som Nina Smith er formand for, yderst velhavende. Foto: Lars Krabbe.

Stik mod forventning har Nykredit udsigt til at kunne svømme i penge, når koncernen efter planen børsnoteres i begyndelsen af næste år, og det kan komme kunderne til gode i form af lavere priser på deres boliglån.

Det vurderer flere eksperter og brancheaktører over for Finans.

»Meget tyder på, at Nykredit ikke har behov for børsnoteringen for at opfylde kommende kapitalkrav. Det rejser spørgsmålet, hvad de nye penge skal bruges til. Der er basis for, at den model, som Nykredit kalder kundekroner, hvor der føres penge tilbage til kunderne, kan blive stærk,« siger Jesper Rangvid, professor på CBS.

Kundekroner
  • Koncernen skal børsnoteres, og bidragssatserne blev hævet den 1. juli 2016 for at øge lønsomheden.
  • Boligejere med 80 pct. belåning fik en prisstigning fra 0,125 pct.point (fastforrentede lån med afdrag) til 0,375 pct. point (flekslån med op til fire års rentebinding uden afdrag)
  • En del af prisstigningerne kanaliseres tilbage til kunderne med en ny model, Kundekroner.
  • Den højere lønsomhed skal give tilfredse eksterne investorer, som derfor ikke skal have så stor en ejerandel som ellers. Og tilbageførslen til kunderne skal sikre fortsat konkurrencedygtige priser.
  • I praksis kan den kundeejede Foreningen Nykredit, som er hovedaktionær, få penge i kassen i forbindelse med børsnoteringen og i form af årlige udlodninger af Nykredits overskud.
  • Hvert år donerer foreningen penge til Nykredit, som så kan bruge dem til at nedsætte kundernes bidragssatser.

Udsigten til et meget stærkt kapitaliseret Nykredit vil kunne gøre den kunde-ejede forening, Foreningen Nykredit, der i dag ejer 90 pct. af Nykredit, særdeles velhavende. Det er den forening, som efter planen hvert år skal donere midler til Nykredit, som sendes videre til kunderne i form af nedslag på bidragssatsen. Ifølge flere kilder, som Finans har talt med, kan Foreningen Nykredit som følge af børsnoteringen ende med en formue i niveauet 5-7 mia. kr., fordi det ikke længere er nødvendigt at gemme pengene på Nykredits kistebund for at leve op til nye kapitalkrav.

Det vil betyde, at provenuet fra børsnoteringen vil kunne sikre Nykredits kunder lavere bidragssatser 5-10 år ud i fremtiden, påpeger en branchekilde, der ønsker at være anonym. Andre kilder i sektoren siger til Finans, at konkurrenterne i realkreditsektoren netop frygter, at Nykredits kundekrone-model vil sænke prisen på lånene for Nykredits og Totalkredits kunder. Jyske Banks øverste chef, Anders Dam, har således tidligere givet udtryk for, at der ikke er plads til at hæve priserne, før han kender effekten af Nykredits kundekrone-model.

Økonomisk buffer
  • Nykredit skal have 15-16 pct. i såkaldt egentlig kernekapital efter en børsnotering.
  • Det svarer til en egentlig kernekapital på 52,2 mia. kr.
  • I dag har koncernen en egentlig kernekapital på 65,7 mia. kr.
  • Det giver en overdækning på 13,5 mia. kr.

Oprindeligt begrundede Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, behovet for en børsnotering med, at nye strikse kapitalkrav ville slå et hul i Nykredits pengekasse på ca. 15 mia. kr. Det gør det nødvendigt at sælge aktier ved en børsnotering for at fylde hullet op igen. Men de nye krav er blevet udskudt, og det er usikkert, om de overhovedet bliver en realitet. Selv hvis de kommer, har Nykredit på nuværende tidspunkt allerede opbygget en økonomisk buffer på 13,5 mia. kr.

Koncernchef Michael Rasmussen vil ikke kommentere sagen på nuværende tidspunkt, idet han mener, at det er for tidligt at vurdere, hvilken betydning kundekrone-modellen vil få for kunderne.

BRANCHENYT
Læs også