Finans

Ledelsen i Amagerbanken frifundet - slipper for kæmperegning

Finansiel Stabilitet havde rejst krav om 900 mio. kr. mod ledelsen i den krakkede bank, men led i stedet et nederlag.

Jørgen Brændstrup var adm. direktør for Amagerbanken fra finanskrisen ramte Danmark og frem til tre måneder inden bankens krak. Foto: Mik Eskestad

Finansiel Stabilitet led mandag morgen et kæmpenederlag i den stort anlagte erstatningssag mod ledelsen i den hedengangne Amagerbanken.

Et erstatningskav på 900 mio. kr. blev vekslet til et krav om betaling af 77 mio. kr. for de stævnede modparters sagsomkostninger. Det afgjorde retten i Lyngby.

Amagerbanken gik konkurs i 2011 og var på daværende tidspunkt landets 11. største bank. Tre tidligere topfolk i banken, herunder direktøren og formanden, blev sammen med otte tidligere bestyrelsesmedlemmer efterfølgende sagsøgt for at have påført banken et samlet tab på 900 mio. kr. Men de slipper altså nu for kæmperegningen.

Sagen mod Amagerbankens ledelse
  • Finansiel Stabilitet havde sagsøgt 11 personer på grund af tab i hedengangne Amagerbanken.
  • 900 millioner kroner lød kravet mod direktør Jørgen Brændstrup, direktør Allan Ottsen, bestyrelsesformand N.E. Nielsen, næstformand Villy Rasmussen samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Zimino, John Kim Skafte og Anne Toxværd af med, lyder kravet.
  • Desuden blev fire andre bestyrelsesmedlemmer sagsøgt for 300 millioner, som indgår i det store beløb. De er Kent Villadsen Madsen, Carsten Ehlers, Henrik Håkonsson og Jesper Reinhardt.
  • Samtlige sagsøgte krævede frifindelse.
  • Konkursen skete 7. februar 2011.
  • Rigmanden Karsten Ree forsøgte at redde banken, men tabte ifølge eget udsagn cirka 800 millioner kroner.
  • Bagmandspolitiet opgav i august 2015 at rejse en straffesag mod direktion og bestyrelse. Senere blev der rejst en sag mod to af bankens tidligere ledende medarbejdere og en kunde for groft bedrageri for cirka 15 millioner kroner. Københavns Byret frifandt de tre. Bagmandspolitiet har anket frifindelsen.

Ingen af de sagsøgte var tilstede i retten mandag. Men forsvarer Lars Kjeldsen for den tidligere adm. direktør for Amagerbanken, Jørgen Brændstrup, udtrykte stor lettelse over sagens udfald. Finansiel Stabilitets advokat Kolja Staunstrup har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til, hvorvidt Finansiel Stabilitet vil anke dommen.

Sagens hovedpunkt handlede om en valutaramme tildelt til tre af Amagerbankens største kunder. Eksbokseren Hans Henrik Palm, spekulanten Henrik Ørbekker og advokaten Olav Damkiær-Classen. Alle tre var sat under økonomisk administration i foråret 2010, hvor tabet på deres valutaramme oversteg et forhåndsaftalt maksimum på 100 mio. kr. Ifølge aftalen skulle engagementet på det tidspunkt lukkes, hvis der ikke blev indskudt friske penge.

Finansiel Stabilitet hævdede under sagen, at Amagerbanken ved at fortsætte valutaengagementet reelt gik ind og spekulerede for aktionærernes penge, da de tre kunder på det tidspunkt ikke havde en større kreditværdighed end Rip, Rap og Rup. Da valutaengagementet blev lukket i sommeren 2010, blev tabet opgjort til 337 mio. kr.

Kæmpe advokatregninger

Statens finansielle skraldespandsselskab, Finansiel Stabiltet,skal dække sagsomkostninger til de 11 stævnede i erstatningssagen.

Tidligere bestyrelsesformand N.E. Nielsen og adm. direktør Jørgen Brændstrup får hver dækket omkostninger på 12,5 mio. kr.

De øvrige stævnede får dækket regninger for 52,2 mio. kr.

Herudover har Finansiel Stabilitet betalt et større ukendt tocifret millionbeløb til sine egne advokater fra Kromann Reumert anført af Kolja Staunstrup i retten og Carsten Fode under det forberende arbejde.

Hvis Finansiel Stabilitet vælger at anke dommen, vil sagsomkostningerne stige yderligere.

Men ifølge retten i Lyngby kunne bankens ledelse ikke drages økonomisk til ansvar for, at den lod engagementet fortsætte, efter at kunderne var sat økonomisk ud af spillet. Eller som retten skriver i en pressemeddelelse.:

»Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at direktionen og bestyrelsen i 2010 kontinuerligt overvågede, drøftede og tog stilling til udviklingen i de åbentstående valutadispositioner. Ved de lejligheder, hvor bestyrelsen undlod at lukke valutarammen, skete det på et grundlag, der var underbygget af relevante og aktuelle oplysninger om tab samt valutakursudvikling og prognoser fra interne og eksterne, herunder udenlandske markedsanalytikere.«

Eller sagt på almindeligt dansk agerede de på et professionelt og oplyst grundlag og kunne dermed ikke drages til ansvar for det store tab.

»Det korte af det lange er, at disse banksager har et omdrejningspunkt, som vi kalder business judgement rule. Det betyder, at man ikke er ansvarlig for nogle tabsgivende fejlskøn, så længe man træffer sine beslutninger på et oplyst grundlag,« siger advokat Søren Bergenser fra advokatfirmaet Bergenser Law.

Ifølge Søren Bergenser vil det samme princip være gældende i Finansiel Stabilitets sager mod de tidligere ledelser fra Roskilde Bank og EBH Bank.

»Men når det er sagt, er det vigtigt at fastslå, at sagerne ikke er ens,« siger Søren Bergenser.

Den tidligere ledelse var også stævnet for deres håndtering af långivningen til de selvsamme tre investorers store aktieportefølje i det tidligere børnoterede Mols-Linien samt udlån til en nødlidende ejendomskoncern.

Læs også