Finans

Bankernes landbrugstab vokser med 1,3 mia. kr.

Bankernes tab på landbrug er øget dramatisk i 2016. Mange nødlidende landbrugsbedrifter er kørt så uhjælpeligt fast i krisen, at bankerne har valgt at realisere tabene.

Bankernes tab på landbrug steg sidste år med 1,3 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Foto: Rune Arrestrup Pedersen  Foto: Rune Arrestrup Pedersen

Bankernes tab på de danske landmænd steg i 2016 med næsten 60 pct. til 3,5 mia. kr.

Det er en stigning på 1,3 mia. kr. på et år, og dermed har bankerne i alt tabt 12,2 mia. kr. på dansk landbrug, siden landbrugskrisen begyndte i 2009.

Det viser Finanstilsynets nye opgørelser over udviklingen i bankernes økonomi i 2016.

Mange af disse bedrifter har efterhånden været i krise gennem en længere årrække.

Klaus Kaiser, , erhvervsøkonomisk chef, Seges

Den eksplosive stigning i landbrugstabene skyldes, at erhvervet i 2014-2016 blev ramt af en ny lavkonjunktur, som forværrede problemerne på mange gårde, der i forvejen var kriseramte.

»Mange af disse bedrifter har efterhånden været i krise gennem en længere årrække, og man har forgæves forsøgt at løse problemerne med forskellige tiltag. Lavkonjunkturen i 2014-2016 gjorde det nødvendigt for bankerne at tilføre de nødlidende bedrifter endnu mere likviditet. På en del bedrifter har bankerne sagt stop og har valgt at realisere tabene,« siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på landbrugets rådgivningscenter, Seges.

I de fleste tilfælde, hvor bankerne har realiseret tab, er de kriseramte gårde efterfølgende solgt videre til andre landmænd. De kan drive gårdene videre med en lavere gæld og får dermed bedre muligheder for at opbygge en sund økonomi.

»Der har i 2016 i banksektoren generelt været et større antal lukninger og restruktureringer i landbruget, hvor et stigende antal bedrifter er blevet lukket, fordi de ikke har kunnet klare sig. Den proces har vi også deltaget i,« siger Henrik Hoffmann, kreditchef i Danske Bank.

Man er nødt til at lave nogle løsninger for at rydde op i landbrugssektoren.

Bjarne Larsen, bankdirektør i Sydbank

Sydbank tog sidste år et tab på landbruget på 760 mio. kr. og er dermed den bank, der skruede mest op for landbrugstabene. Ud over at afvikle ikke-levedygtige landbrug brugte banken en halv mia. kr. på at hjælpe effektive, men dybt forgældede landmænd ved at konvertere en del af deres gæld til ansvarlig kapital.

»Vi gjorde det for at fjerne noget af gælden og give landmændene et incitament til at arbejde videre. Reglerne siger, at vi skal bogføre de ansvarlige lån som tab, hvor vi før blot skulle bogføre beløbet som en nedskrivning. Så modellen fremrykkede vores tab. Men man er nødt til at lave nogle løsninger for at rydde op i landbrugssektoren,« siger Bjarne Larsen, bankdirektør i Sydbank.

De seneste 12 måneder har økonomien i dansk landbrug været i hastig bedring på grund af stigende mælke- og svinepriser. På en del landbrugsbedrifter kommer bedringen dog for sent. De har tabt så mange penge, at deres skæbne reelt er beseglet.

»Der er stadig en ret stor gruppe af nødlidende landbrugsbedrifter, hvor det vil være nødvendigt med et ejerskifte eller en rekonstruktion af gælden. Derfor vil bankernes tab på landbrug i 2017 formentlig været på et forholdsvist højt niveau,« vurderer Klaus Kaiser.

Læs også