Serier

Bankekspert: Ejendomsmæglere kan sænke boligejernes bidragssatser med 40 pct.

Realkreditselskaber betaler hvert år banker store milliardbeløb for de boligkunder, som bankerne leverer til dem. I stedet bør ejendomsmæglere betales for kunderne med et engangsbeløb, påpeger en bankekspert.

Nykredits bidragsballade
Arkivfoto: Torben Klint

Hvis politikerne giver ejendomsmæglerne lov til at formidle realkreditlån, ville de forhadte bidragssatser falde med op til 40 pct.

Sådan lyder det opsigtsvækkende budskab fra bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet.

»Prisen kan falde mellem 35 og 40 pct., fordi forslaget vil føre til, at realkreditselskaberne begynder at modtage kunder direkte fra ejendomsmæglerne. Og det kan på sigt få realkreditselskaberne til at sænke bidragssatsen, fordi det bliver billigere at modtage kunder herfra end fra bankerne,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Han peger på, at realkreditselskaberne i dag sender milliardbeløb tilbage til bankerne som tak for at få kunder fra dem.

Hvis Totalkredit får adgang til kunder uden at skulle sende halvdelen af bidragssatsen videre til lokalbankerne, er der mulighed for at sænke prisen mellem 35 til 40 pct.

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Således betaler en kunde i Totalkredit i dag 1,08 pct. om året i bidragssats for et F3-lån med en 80 pct. belåning. Det svarer til 21.600 kr. om året for et lån på 2 mio. kr. Næsten halvdelen af det beløb – ca. 10.300 kr. – sender Totalkredit videre til den bank i samarbejdet, som er kommet med kunden, og det er vel at mærke hvert eneste år i lånets 30-årige løbetid. Men det vil være langt billigere, hvis Totalkredit i stedet betaler en ejendomsmægler et engangsbeløb, når mæglerne leverer en kunde i forbindelse med et hussalg.

»Totalkredit kan i stedet sende nogle af de penge til en ejendomsmægler, hvis de får mulighed for at formidle boliglån. Hvis ejendomsmægleren eksempelvis kræver 20.000 kr. for dette, går der jo kun et par år, før Totalkredit har tjent gebyret ind, og det vil presse bankerne i Totalkredit-samarbejdet til at sænke prisen på at sende kunder til Totalkredit, fordi de er nødt til at være konkurrencedygtige med ejendomsmæglerne. Og hvis Totalkredit får adgang til kunder uden at skulle sende halvdelen af bidragssatsen videre til lokalbankerne, er der mulighed for at sænke prisen mellem 35 til 40 pct.,« siger Lars Krull.

Forslaget om at lade ejendomsmæglere formidle realkreditlån er en af de centrale anbefalinger fra Konkurrencerådet, som i en rapport for nylig fastslog, at der mangler konkurrence på realkreditmarkedet, og at det har gjort det muligt for sektoren at hæve priserne »uforklarligt« meget.

Forslag til mere konkurrence

Konkurrencerådet har 16 anbefalinger til at skabe mere konkurrence på realkreditmarkedet:

 1. Sikre troværdige afviklingsplaner for de store realkreditinstitutter.
 2. Fokus på, at EU-regulering ikke skaber utilsigtede adgangs- og ekspansionsbarrierer.
 3. Ikke offentlighed om pejlemærker i tilsynsdiamanten og udvikle anden regulering til at nedbringe lån med afdragsfrihed og hyppig refinansiering.
 4. Undgå unødig forskelsbehandling af realkreditlån og realkreditlignende lån.
 5. Standardiseret og simpel forside til lånetilbud og låneberegnere.
 6. Sikre at forbrugerreguleringen ikke unødigt hæmmer udbydernes mulighed for at konkurrere gennem nye digitale platforme.
 7. Boligsalgsopstillinger skal inkludere sammenlignelige finansieringsforslag.
 8. Ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån.
 9. Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til at indhente flere finansieringstilbud ifm. med advokat- og rådgiverforbeholdet.
 10. Banker må ikke opkræve betaling for at annullere en bankgaranti.
 11. Udarbejdelse af webservice, hvor forbrugerne kan indhente og opbevare dokumenter til brug for at indhente lånetilbud.
 12. Forbrugere skal kunne give elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente offentligt registrerede oplysninger, der er nødvendige til et lånetilbud.
 13. Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente kontoudtog til at udarbejde et budget på forbrugerens vegne.
 14. Udbydere af boliglån skal kunne kontakte forbrugere, der har givet tilladelse hertil ved låneoptagelse.
 15. Oplysninger om realkreditlån skal fremgå på betalingsoversigten.
 16. Det skal fremgå af lånebetingelserne, at låntageren har råderetten over de udstedte realkreditobligationer.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Totalkredit, der er ejet af Nykredit, får sine kunder fra næsten 60 banker i et forpligtende Totalkredit-samarbejde. Som tak for kunderne sender realkreditselskabet ca. halvdelen af de bidragssatser, som det opkræver, videre til bankerne. Sidste år opkrævede Totalkredit ifølge årsregnskabet 5,2 mia. kr. i bidragssatser hos boligejerne og gav ca. halvdelen af indtægten til de 60 distributør-banker.

Politikerne skal sørge for at tillade, at ejendomsmæglerne kan formidle realkreditlån

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Konkurrenten Realkredit Danmark opkrævede sidste år 5,9 mia. kr. i bidragssatser, hvoraf en stor del blev sendt videre til ejeren Danske Bank. Ud over betalingen for at levere kunder modtog Danske Bank et udbytte på 3,8 mia. kr. fra Realkredit Danmark, afslører regnskabet.

Men hvis realkreditselskabet kan hente kunderne billigere ved at sende et beløb til en ejendomsmægler fra bankens ejendomsmæglerkæde, Home, vil den i stigende omfang gøre dette. Det samme ville konkurrencen presse Nordea Kredit og BRFkredit til, påpeger Lars Krull.

»De bliver også tvunget til at sænke priserne, hvis de vil være konkurrencedygtige og ikke miste for mange kunder. Det vil samlet set være en kæmpe gevinst for de danske boligejere og for samfundsøkonomien,« siger Lars Krull.

Han har derfor en klar opfordring til politikerne.

»De skal sørge for at tillade, at ejendomsmæglerne kan formidle realkreditlån, så boligkøberne får præsenteret priser og produkter fra alle realkreditselskaberne og ikke som i dag, hvor ejendomsmæglerne slet ikke må drøfte finansiering med kunderne. Det har jo betydet, at boligkøbere kun får præsenteret boliglån fra det realkreditselskab, som ens bank ejer,« siger Lars Krull.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har endnu ikke taget stilling til, om han og regeringen støtter op om forslaget fra Konkurrencerådet om, at ejendomsmæglere skal kunne formidle boliglån.

Finanssektorens brancheorganisation er positiv.

Det er vigtigt af hensyn til forbrugerne, at der stilles de samme krav til rådgivningen hos ejendomsmæglerne.

Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark.

»Vi støtter idéen. Men det er selvfølgelig vigtigt af hensyn til forbrugerne, at der stilles de samme krav til rådgivningen hos ejendomsmæglerne, som der stilles til banker og realkreditinstitutter. Vi vil derfor gerne i dialog om, hvordan vi kan få det iværksat,« siger Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark.

Men hvorfor kan ejendomsmæglerne ikke bare få lov til at vise priserne i de forskellige realkreditinstitutter og så overlade det til kunderne selv at vælge?

»Vi ønsker ikke at svække forbrugerbeskyttelsen. Så den information og rådgivning, som forbrugeren har krav på i dag, skal forbrugeren fortsat have, uanset om formidlingen af boliglån sker hos ejendomsmæglerne eller i banken,« siger Ane Arnth Jensen.

Det er ejendomsmæglerne dog ikke med på.

»Dansk Ejendomsmæglerforening er positivt indstillet over for at formidle boliglån. Men vi har den klare holdning, at den afsluttende rådgivning skal ligge hos den, der bevilger lånet,« siger Torben Strøm, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Om det vil føre frem til, at forbrugerne kan spare penge på boligfinansieringen, må fremtiden vise.

Det vil øge konkurrencen, og det vil alt andet lige betyde lavere bidragssatser.

Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC.

»I dag bliver boligejerne kun præsenteret for ét finansieringstilbud – fra kundens egen bank. Vi tror, at det gavner forbrugerne og konkurrencen på boliglån, hvis man har mulighed for at sammenligne de enkelte lån hos ejendomsmægleren,« siger Torben Strøm.

Landets store uafhængige mæglerkæde, EDC, regner dog med, at det kan føre til lavere bidragssatser.

»Det vil øge konkurrencen, og det vil alt andet lige betyde lavere bidragssatser. Realkreditsektoren har været begunstiget af, at renterne er faldet og været lave længe, og derfor har man kunnet skrue op for bidragssatsen,« siger Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC.

BRANCHENYT
Læs også