Finans
0

Nykredit får 85-årig enke til at føle sig som kriminel: Siger, at det er for at leve op til hvidvask-reglerne

Nykredit kræver kopi af kørekort eller pas af 85-årig enke, selvom hun ikke har nogen af delene. Det er for at leve op til hvidvaskloven, siger Nykredit. Finanstilsynet afviser dog, at det er et krav.

Flemming Bengtsson, søn af den 85-årige kvinde, som sagen drejer sig om.

En 85-årig kvinde mistede for nylig sin mand gennem 66 år.

Men kvinden har ikke fået lov til at bearbejde sin sorg i fred, fordi hendes bankforbindelse i processen med at overtage sin afdøde mands gæld og leve videre i uskiftet bo har afkrævet dokumentation for, at hun er den, som hun udgiver sig for at være.

I bankverdenen kalder man det at identificere og legitimere sine kunder.

Hun er i forvejen ked af det, forvirret og hårdt ramt. Så kommer Nykredit og kræver en masse.

Flemming Bengtsson, søn af den 85-årige kvinde og it-konsulent og cand. mag. i historie.

Det har tæret meget på hende - så meget, at hun ikke har overskud til at tale med os. Hendes historie bliver derfor fortalt af hendes søn.

»Hun er i forvejen ked af det, forvirret og hårdt ramt. Så kommer Nykredit og kræver en masse dokumentation, som får min mor til nærmest at føle sig som en kriminel. Jeg har som udgangspunkt svært ved at forstå denne opførsel fra bankens side – især, når man tager i betragtning, at loven slet ikke kræver det af Nykredit,« siger Flemming Bengtsson, søn af den 85-årige kvinde og it-konsulent og cand. mag. i historie.

Finans er i besiddelse af en længere mailkorrespondance mellem Nykredit Center Glostrup og Flemming Bengtsson, som har stået for alt det praktiske og papirarbejdet i forbindelse med sin fars død tidligere på året.

Den viser, at Nykredit flere gange har bedt Flemming Bengtsson om at indsende en kopi af sin mors skifteretsattest, årsopgørelse samt en farvet kopi af det gule sundhedskort samt pas eller kørekort.

Hvad er hvidvask?
  • Hvidvask er at sikre udbyttet fra en strafbar handling såsom narkohandel, røveri, bedrageri eller lignende.
  • For at kunne bruge udbyttet skal de personer, der har begået den kriminelle handling, sørge for at udbyttet til at se ud, som om det er erhvervet på lovlig vis. Det kan ske ved at sløre pengenes oprindelse eller ændre pengenes identitet, fx ved at veksle dem til en anden valuta.
  • Strafferetligt er hvidvask dækket af straffelovens bestemmelse om hæleri - det vil sige, at den omfatter ikke gerningsmanden selv. Han straffes i stedet for den bagvedliggende forbrydelse.
Kilde: Anklagemyndigheden

Mailsene undrer sønnen, som har læst hvidvaskloven nøje igennem. Den foreskriver, at Nykredit – som alle andre finansielle institutioner – skal foretage en konkret vurdering af hvert enkelt kundeforhold for at finde ud af, om der er risiko for hvidvask af ulovlige penge eller for anvendelse af penge til terrorformål.

Nykredit er ifølge loven forpligtet til at sikre, at selskabet har samtlige kunders navne og cpr-numre og tjekke, at disse er korrekte.

Jeg forstår derfor ikke, at bankerne vælger bruge ressourcer på at genere en 85-årige kvinde, som for nylig har mistet sin mand.

Flemming Bengtsson, søn af den 85-årige kvinde og it-konsulent og cand. mag. i historie.

»Men min mor har været kunde i Nykredit i mange år, og selskabet har derfor haft hendes navn og cpr-nummer i forvejen. Det kan hente øvrige relevante og opdaterede data i det offentlige cpr- og tinglysningssystem. Loven foreskriver så, at Nykredit skal foretage en individuel risikovurdering af kunderne, og hvis den fører til den konklusion, at en kunde potentielt er i færd med terrorfinansiering eller at vaske sorte penge hvide, må det melde kunden til bagmandspolitiet. Men så vidt jeg er orienteret, har Nykredit ikke foretaget denne anmeldelse af min mor,« siger Flemming Bengtsson.

Han er derfor træt af og uforstående overfor, at Nykredit belemrer alle sine kunder, når loven end ikke foreskriver det.

»Der er masser af eksempler på, at bankerne ikke har været gode nok til at bekæmpe hvidvask. Jeg forstår derfor ikke, at bankerne vælger at bruge ressourcer på at genere en 85-årige kvinde, som for nylig har mistet sin mand og er i en skrøbelig sindstilstand, i stedet for at målrette indsatsen,« siger Flemming Bengtsson.

Nykredit har ikke ønsket at stille op til interview om den konkrete sag eller selskabets generelle hvidvaskindsats.

Vi er pålagt af myndighederne at indhente og dokumentere identitetsoplysninger på vores kunder.

Mail fra Nykredits presseafdeling.

Selskabets presseafdeling har i en mail sendt følgende svar:

»Vi er naturligvis ærgerlige over, hvis nogen kunder har haft en dårlig oplevelse med, at vi beder om identitetsoplysninger. Vi er pålagt af myndighederne at indhente og dokumentere identitetsoplysninger på vores kunder og at kontrollere og opbevare oplysningerne. Vi har som finansielt institut et ansvar for i videst muligt omfang at sikre, at vi ikke bliver misbrugt – til hvidvask, til terrorfinansiering, til socialt bedrageri eller andet. Det tager vi alvorligt, og vi har valgt at gøre det på den måde, at vi generelt beder alle vores kunder om at indsende kopier af deres legitimation – oftest kopier af pas eller kørekort.«

Nu forholder det sig imidlertid sådan, at det er en fysisk umulighed i det konkrete tilfælde.

»Min mor har ikke noget kørekort, og da hun grundet sin fremskredne alder ikke længere tager på ferie i udlandet, har hun ikke fornyet sit pas,« siger Flemming Bengtsson.

Loven indeholder ikke forskrifter om, hvad det er for dokumentation, som bankerne skal indhente.

Tobias Thygesen, vicekontorchef i Finanstilsynets kontor for forebyggelse.

Til det svarer Nykredit – i en mail fra presseafdelingen – følgende:

»Hvis en kunde ikke har mulighed for at indsende pas eller kørekort giver lovgivningen mulighed for at foretage en vurdering af, hvad vi i stedet kan anvende for at kunne dokumentere kundens identitetsoplysninger. Jeg kan ikke udtale mig om enkeltsager, men såfremt en kunde af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at indsende de oplysninger, vi generelt efterspørger, vurderer vi, om der er mulighed for at finde alternative løsninger ud fra kundens konkrete situation. Det tager vi gerne en dialog med vores kunder om. Men det er desværre ikke en mulighed for os at undlade at indhente oplysninger fra kunderne.«

Finanstilsynet afviser, at der i lovgivningen er et konkret krav om, at bankerne partout skal have kopi af kundernes pas eller kørekort.

Så må vi se, om Nykredit kan få sig selv til at melde en 85-årige enke til bagmandspolitiet.

Flemming Bengtsson, søn af den 85-årige kvinde og it-konsulent og cand. mag. i historie.

»Loven indeholder ikke forskrifter om, hvad det er for dokumentation, som bankerne skal indhente. Det er op til bankerne, der som udgangspunkt skal vurdere, om kunderne befinder sig i en lavrisiko- eller højrisikogruppe. Herefter skal banken så vurdere, hvor meget og hvilken dokumentation det er nødvendigt at indhente for at leve op til kravene om at kende sine kunder,« siger Tobias Thygesen, vicekontorchef i Finanstilsynets kontor for forebyggelse.

Tilbage sidder Flemming Bengtsson med en dårlig smag i munden.

»Jeg føler, at Nykredit lyver. Den bruger hvidvaskloven som begrundelse for fremgangsmåden, men det holder ikke vand. Jeg nægter i hvert fald at efterkomme kravene, så længe der ikke er tale om et decideret lovkrav, og så må vi se, om Nykredit kan få sig selv til at melde en 85-årige enke til bagmandspolitiet under mistanke for at finansiere terror,« siger Flemming Bengtsson.

BRANCHENYT
Læs også