Finans
0

Danske Bank sigtet for hvidvask i Frankrig

Banken oplyser onsdag aften, at en fransk domstol har rejst sag med mistanke om hvidvask for 15 mio. euro.

Som udløber af aktiviteter i Estland bliver Danske Bank nu sigtet i Frankrig for hvidvask.

I en meddelelse skriver Danske Bank A/S onsdag aften, at pengeinstituttet i dag »ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris er blevet sigtet i forbindelse med efterforskning af mistanke om hvidvask.«

Det pointeres, at der er tale om transaktioner udført af kunder i Danske Bank Estland i årene 2008-11.  

»Efterforskningen drejer sig om historiske forhold i Danske Bank Estland. Efterforskningen omhandler transaktioner på ca. 15 mio. euro, der i løbet af 2008 til 2011 blev overført til Frankrig af tidligere kunder i Danske Bank Estland,« udtaler chefjurist Flemming Pristed, Danske Bank, i meddelelsen.

Sigtelsen

Danske Bank oplyser, at sigtelsen fra Frankrig lyder således - i dansk oversættelse:

”Vi har informeret den juridiske enhed Danske Bank A/S om, at den sigtes for følgende forhold: Organiseret hvidvaskning af beløb fra skattesvig og bedrageri ved, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland), i perioden 1. januar 2008 til 22. juli 2011 (datoen for lukningen af [selskabs] konto), gennem talrige transaktioner at have ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger ved åbning af transitkonti beregnet til indsætning af penge fra organiseret bedrageri og skattesvig, og ved at tillade, at talrige transaktioner blev debiteret disse konti under dække af modregning, uden at der var nogen økonomisk berettigelse, for ca. 15 millioner EUR [navne på 14 konkrete selskaber udeladt], sammen med den omstændighed, at disse forhold blev begået på organiseret vis og ved anvendelse af talrige mellemled, idet transaktionerne ikke havde andet formål end at skjule destinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og drage fordel af dem i udlandet efter hvidvaskning af pengene i uigennemsigtige kredsløb. Forholdene straffes efter §§ 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 og 324-9 i straffeloven.”

Han siger samtidig om sagen:

»Kunderne var en del af porteføljen af udenlandske kunder i Danske Bank Estland. En portefølje, som vi siden da har lukket ned for. Vi har ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at sige, om der var tale om beløb, der stammede fra ulovlige aktiviteter. Vi ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, så længe den efterforskes.«

Danske Bank oplyste 21. september i år, at den har gang i en udvidet undersøgelse af forholdene i den estiske afdeling - med gennemgang af kunder og transaktioner i perioden 2007-2015. Det sker med baggrund i, at den filial mistænkes for at have været brugt til omfattende hvidvask.

Ifølge en såkaldt årsagsanalyse var der flere afgørende mangler, som førte til, at banken ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges.

»Selv om det kun er myndighederne, der endeligt kan konkludere, om der rent faktisk var tale om hvidvask, er der ingen tvivl om, at vi ikke var effektive nok til at forhindre, at vores estiske filial i den pågældende periode kunne misbruges,« udtalte koncernchef Thomas Borgen, Danske Bank, i september.

Danske Bank overtog afdelingen i Estland tilbage i 2007 fra Sampo.

BRANCHENYT
Læs også