Opdateret fra morgenstunden: Her er morgenbriefingen fra Finans

Finanstilsynet

12.05.22

SIFI-banker får en række påbud af Finanstilsynet

Inspektionsrunde hos de systemisk vigtige banker havde til formål at undersøge, hvor godt bankerne formår at styre og håndtere deres risiko for at lide tab som konsekvens af, at en modpart misligholder en aftale om afledte finansielle instrumenter....