Selvstændig har tabt sag om lovligheden af affaldsgebyr

Københavns Kommune er blevet frifundet i en sag om opkrævning af gebyr for den kommunale affaldsordning.

En selvstændig erhvervsdrivende fra København har fredag tabt en sag mod Københavns Kommune i et forsøg på at slippe for at betale affaldsgebyr til kommunen for sin lille virksomhed.

Københavns Byret har frifundet kommunen i den sag, han havde anlagt.

Thomas Gønge har et lille firma - en internetbaseret informationstjeneste med den grønlandske lovsamling.

Firmaet består af ham selv, to computere samt en telefon, og det drives fra hans lejlighed i København.

Trods den ringe størrelse opkræves hos firmaet ligesom hos andre erhvervsdrivende et gebyr på 937,50 kroner for administration af kommunens ordning om erhvervsaffald.

Men Thomas Gønge bruger ikke affaldsordningen.

- Hvis der er tale om et gebyr, skal der være en ydelse. Men jeg får ingen ydelse. Jeg bruger ikke affaldsordningen, har han tidligere fortalt.

Hans eget erhvervsaffald består af nogle få kuverter og reklamer, og det bortskaffer han via sit andet arbejde på et advokatkontor.

Men retten har nu fastslået, at Københavns Kommune er i sin gode ret til at opkræve gebyret. Derfor skal Thomas Gønge nu betale 12.500 kroner i sagsomkostninger.

Udfaldet af hans sag har betydning for 23.000 erhvervsdrivende, som Københavns Kommune opkræver gebyret hos.

Det opkræves hos virksomheder med såkaldt CVR-nummer, uanset om virksomheden benytter den kommunale affaldsordning eller ej.

Hos Dansk Industri kalder den miljøpolitiske chef, Karin Klitgaard, gebyret for absurd.

- Gebyret er betaling for affaldsplanlægning, men det er jo absurd, at en kommune kan opkræve 1000 kroner om året som betaling for at planlægge for noget affald, som nærmest ikke er der, siger Karin Klitgaard.

Dansk Industri peger på, at Folketinget kunne løse problemet ved at fjerne håndtering af erhvervsaffald fra kommunerne.

- Problemet kunne helt undgås, hvis politikerne gennemfører de dele af forsyningsstrategien, som handler om affald. Det vil betyde, at kommunerne ikke skal håndtere erhvervsaffald overhovedet og derfor heller ikke vil have behov for at planlægge de ordninger, der findes i dag, siger Karin Klitgaard.

Læs også