Universitetshospital vil lede efter rige sponsorer

Penge til klinisk forskning på Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden komme fra rige privatpersoner, håber hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

I løbet af de kommende måneder bliver Aarhus Universitetshospital samlet i Skejby. Foto: AUH/Tonny Foghmar

Rige danskere skal anspores til at donere penge til klinisk forskning på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Hospitalet er derfor i gang med at hyre en leder til en ny afdeling, som skal sørge for at sikre såkaldt fundraising til forskning på hospitalet. Ifølge hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, AUH, har ideen været undervejs i et års tid, og afsættet er erfaringer fra offentlige svenske hospitaler.

»På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm har man meget stort held med at få donationer fra familier og familiefonde. Inden for fire år har Karolinska Universitetssjukhuset fået samlet en mia. svenske kr. fra private, mens Universitetssjukhuset i Lund har hentet omkring tre mia. svenske kr. hjem på tre-fire år til forskningsaktiviteter. Det tyder på, at der mulighed for samme bevægelse i Danmark, og den vil vi gerne afprøve,« siger Poul Blaabjerg.

Den kommende fundraiserchef på AUH skal referere direkte til Poul Blaabjerg, og den nye afdeling for donationskampagner skal derudover tilføres to AC-fuldmægtige. AUH-ledelsen har allerede lavet aftaler med lederne af de tilsvarende afdelinger på Lunds Univiersitet og på Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg, hvor den kommende donationschef på AUH vil kunne få sparring og oplæring. Det fremgår også af jobopslaget, at den nye afdelingsleder skal opbygge langsigtede relationer til donorer i form af privatpersoner.

AUH, som de seneste 10 år er kåret til Danmarks bedste store hospital, har jævnligt modtaget donationer fra danske familiefonde. Eksempelvis har A. P. Møller Fonden givet 250 mio. kr. til behandlingsudstyr til det kommende Dansk Center for Partikelterapi på AUH, og Novo Nordisk Fonden, som får sine penge fra insulinproducenten Novo A/S, har bevilget 1,4 mia. kr. til øget diabetesindsats på især AUH, men for alle regionens borgere, over en årrække. Den type donationer vil AUH stadig gerne modtage, men den nye indsats skal ifølge Poul Blaabjerg ses som et supplement.

»Vi vil kigge mere efter de lidt mindre fremtrædende familier og familiefonde. En foreløbig analyse viser, at der er ret store midler samlet rundt omkring,« siger Poul Blaabjerg.

Samarbejde med universitetet

Den nye fundraisingafdeling skal arbejde tæt sammen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. På universitet har man i dag en selvstændig forskningsstøtteenhed, som især hjælper forskere – også på AUH – med at søge penge fra EU-fonde og fra sundhedsvidenskabelige fonde.

Dekan Lars Bo Nielsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU, mener, at etableringen af det nye supersygehuset i Skejby er en oplagt lejlighed til at se nærmere på donationsstrategien.

»Sammenlægningen giver mulighed for at udbygge det samarbejde, som vi hele tiden har haft mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital omkring den sundhedsvidenskabelige forskning. Ved at skaffe flere penge til den kliniske forskning kan vi gøre noget yderligere for patienterne. Der kan være satsningsområder, hvor vi vil kunne få større forskningsaktivitet, hvis der er private, som vil donere til arbejdet,« siger Lars Bo Nielsen, der understreger at selve fundraisingstrategien for den nye satsning ikke er endeligt på plads endnu.

BRANCHENYT
Læs også