Sprogfag lider – universitet lukker flere små studier

Antallet af ansøgere til sprogfag på landets universiteter kan efterhånden tælles på få hænder. Københavns Universitet har fra i år lukket en række små sprogfag.

Universiteterne melder, at klassiske europæiske sprog som tysk, fransk og italiensk bliver fravalgt. I år har 21 ansøgere tysk som første prioritet på Aarhus Universitet, mens 26 har tysk som første prioritet på Københavns Universitet. Tegning: Niels Bo Bojesen

For nylig lød det, at knap 10 pct. færre danske unge vil læse et humanistisk fag, men faldet er primært sket på sprogfag, mens andre humanistiske fag ligefrem vokser.

Fra universiteterne lyder det, at det bl.a. er de klassiske europæiske sprog som tysk, fransk og italiensk, som igen bliver fravalgt. F.eks. har 21 ansøgere til Aarhus Universitet tysk som deres første prioritet, og 16 har valgt fransk. På Københavns Universitet er billedet det samme – her er der 26 ansøgere, der helst vil læse tysk, 26 vil læse fransk, og 15 har italiensk som første prioritet, selv om Københavns Universitet i dag er det eneste sted i landet, man kan læse italiensk...

Læs også
Top job