Tag del i fællesskabet

… skriver Jens Christian Grøndahl i nyt, velskrevet essay. Og det gør man ved »at vedkende sig sit tilhørsforhold til samfundet som helhed, ikke som klasse, ikke som den ene gruppe over for den anden, men som danskere slet og ret«.

Forfatter Grøndahl oser af dannelse, i kontrast til en eroderende dannelse i det danske nu, men Grøndahl kan ikke se sig selv som opdrager. Foto: Lærke Posselt

»Det gælder om ikke at lade sig skræmme tilbage fra Hengivelsen i Nationalfølelsen, fordi vi i Højre ser denne følelse vildledt eller forvrænget, og hos adskillige Socialister ser den modarbejdet og fornegtet, fordi de føler sig som Verdensborgere. Højre vil forpagte denne Følelse for sig selv – det er klogt af Højre. Socialisterne modarbejder den undertiden – det er ikke klogt af dem. Verdensborgerfølelsen er ikke blot vel mulig paa Grundlag af Nationalfølelsen, men den er unaturlig uden den …«

Dette tankevækkende citat, af ingen ringere end kulturradikalismens grå eminence Georg Brandes, fungerer som anslag til og ledetråd i Jens Christian Grøndahls meget fine afsluttende bind af en essaytrilogi om Europa. Hvor og hvornår Brandes skrev ordene fremgår ikke, blot at de er hentet i Ole Wivels ”Rejsen til Skagen”...

Læs også