Svindlen i Socialstyrelsen vokser: Og Britta Nielsen ejer meget lidt

De 111 mio. kr., som Britta Nielsen er sigtet for at have snydt sig til, bliver svære at få igen. Ny svindelsag i samme styrelse er dukket op.

Britta Nielsens villa i Hvidovre kan ved et salg give et skønsmæssigt provenu på 800.000 kr., mener kurator i konkursboet. Foto: Nicolai Lorenzen

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er sigtet for at svindle sig til 111 mio. kr., er kun god for ca. 2 mio. kr. Det viser en skrivelse, som kurator Boris Frederiksen har afleveret til Sø- og Handelsretten.

Udsatte danskere snydt for millioner

Ultimo august 2018: En intern kontrol i Socialstyrelsen afslører fejl i udbetalingen af tilskudsmidler.

24. september: Socialstyrelsen mistænker Britta Nielsen. Børne- og socialministeren orienteres mundtligt.

25. september: Britta Nielsen bliver meldt til Fyns Politi, som overdrager sagen til bagmandspolitiet.

26. september: Britta Nielsen bliver bortvises. Ifølge Socialstyrelsen har hun »af legitime årsager« på dette tidspunkt ikke været på arbejde i tre uger.

29. september: Undersøgelsen viser, at Britta Nielsen med stor sandsynlighed har svindlet sig til et større millionbeløb.

5. oktober: Interne undersøgelser peger på, at der skal være svindlet for ca. 111 mio. kr.

9. oktober: Offentligheden bliver orienteret om sagen.

10. oktober: En dommer i Københavns Byret beslutter, at der ikke skal være navneforbud mod Britta Nielsen. Pressen kan nu nævne hende med navn og beskrive sagen mere indgående.

Senere samme dag kan Ekstra Bladet via et ellers fortroligt dokument forklare, hvordan svindlen er foregået.

12. oktober: To kvinder og en mand sigtes for hæleri i forbindelse med samme sag. Der er navneforbud for alle tre.

Samme dag viser et retsdokument, at kurator indtil videre kun har fundet værdier for to millioner kr. hos Britta Nielsen.

Kilder: Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Ekstra Bladet og JP

Opgørelsen er foreløbig, men de – helt nøjagtigt – 2.123.810 kr. rækker ikke langt, når Socialstyrelsen, Britta Nielsens tidligere arbejdsgiver, mener at været blevet svindlet for knap 123 mio. kr. Penge, som var øremærket samfundets svageste, men som hun trak ud til sig selv.

Britta Nielsens 2 mio. kr. er bl.a. fundet i hendes hus og en ødegaard i Sverige samt i en bankkonto med knap 239.000 kr. Huset i Hvidovre har en offentlig vurdering på 2.750.000 kr., men gæld i huset gør, at det anslåede provenu ligger på 800.000 kr. Ødegården i Sverige skønnes at kunne indbringe et provenu på 600.000 kr. Desuden har kurator fundet pensionspenge for cirka 436.000 kr.

Pensionsmidler er normalt beskyttet mod krav fra kreditorer, men det mener kurator på nuværende tidspunkt ikke bør være tilfældet i denne sag, da indbetalingerne ikke hænger sammen med Britta Nielsens lønforhold på tidspunktet for indbetalingerne.

Tager det, som det kommer

Oplysningerne om Britta Nielsens umiddelbare økonomi kom samme dag som oplysningen om, at yderligere to kvinder og en mand er sigtet i den store svindelsag. Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor kan personernes relation ikke beskrives indgående, men de kender Britta Nielsen godt og er yngre end hende.

Britta Nielsen selv forholder sig tilsyneladende med ophøjet ro til den enorme svindelsag, som hun er sigtet for. Hendes advokat, Nima Nabipour, fortalte 4. oktober i Sø- og Handelsretten, at han havde været i kontakt med hende.


»Hun har sagt, at hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer,« sagde Nima Nabipour ifølge referatet fra retsmødet.

Ved samme lejlighed havde Socialstyrelsen fremlagt kravet på 123 mio. kr. Af retsdokumenterne fremgår det, at der kan dokumenteres overførsler til Britta Nielsens egne konti for mindst 74.899.099 kr. Hun bestrider hverken beløbets eksistens eller opgørelsen af det, fremgår det af retsdokumenterne.

Ifølge Socialstyrelsen har Britta Nielsen snydt sine kollegaer og de danske skatteydere ved enten at oprette fiktive projekter og tilskudsmodtagere eller rette kontonumre, så pengene blev overført til hendes egne konti i stedet for til de faktiske beløbsmodtagere. Bagefter rettede hun kontonumrene tilbage for at sløre sine spor.

Svindelsagen har sat fornyet fokus på statens forvaltning af de såkaldte satspuljemidler. Rigsrevisionen har gentagne gange kritiseret administrationen af midlerne, der årligt beløber sig til ca. 15 mia. kr.

Fredag kom endnu en sag frem i lyset. Også denne sag ligger hos Socialstyrelsen, som oplyste, at man har politianmeldt tre frivillige foreninger for svindel. De tre foreninger har modtaget midler til 25 forskellige projekter siden 2014 og har hver modtaget mellem 1 og 2,2 mio. kr.

Den nye sag har ifølge Socialstyrelsen ingen forbindelse til Britta Nielsen-sagen.


BRANCHENYT
Læs også