Regeringen og DF vil investere over 112 mia. kr. i veje, skinner og tunneler

Med en ny infrastrukturplan opsiger DF forliget om Togfonden kort før valget.

Den øsjtjyske motorvej E45 bliver udvidet med et ekstra spor fra Aarhus Syd til Aarhus Nord som en del af den nye plan.

En tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg til 6,6 mia. kr.

En ny jernbane over Vestfyn.

En udvidelse af den eksisterende motorvej E45 ved Aarhus.

Og langt om længe kan Dansk Folkepartis store ønske om en togforbindelse til Billund og Billund Lufthavn gå i opfyldelse.

Det er nogle af hovedelementerne i den omfattende infrastrukturplan, som regeringen og Dansk Folkeparti har præsenteret onsdag.

Planen koster i alt 112,7 mia. kr. og afsætter penge til både veje, tog og cykeltrafik. Tidshorisonten er 2021-2030.

Formålet er at nedbringe transporttiden og afhjælpe trængslen særligt omkring de større byer, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

»Vi vil have mindre transporttid. Med infrastrukturplanen kan vi sørge for, at det går hurtigere at transportere sig fra A til B, hvad enten man benytter sig af tog, bus eller bil,« siger han.

Planens indhold:
 • Tredje forbindelse over Limfjorden: Firesporet motorvej via Egholm: 6,6 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2024.
 • Kalundborgmotorvejens tredje etape: 1,8 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2023.
 • Frederikssundmotorvejens tredje etape: 3,4 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2022.
 • Anlæg af motorvej fra Næstved til Rønnede (Rute 54): 1,5 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2024.
 • En togbane fra Vejle til Billund: 926 mio. kr. Den endelige linjeføring er ikke på plads. Projektet igangsættes i 2023.

 • Ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give: 5,8-7,5 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2023.
 • Ny togbane over Vestfyn: 4,8 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2024.
 • Sydlig Ring 5 vest for København: 6,5 milliarder kroner. Anden fase igangsættes 2025-2030.
 • Derudover rummer planen udbygning af eksisterende infrastruktur. Det gælder blandt andet:
 • Udvidelse af motorvej E45 mellem Aarhus S og Aarhus N.
 • Udvidelse af motorvej E45 mellem Vejle (Hornstrup) og Skanderborg S.
 • Udvidelse af motorvej E20/E45 Kolding V-motorvejskryds (MVK) Kolding.
 • Udvidelse af motorvej E20 syd om Odense.
 • Øget kapacitet på Motorring 3 ved København.
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger).
 • Udvidelse af Ring 4 (nordlig del).
 • Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse.
 • Opgradering til motorvej omkring Herning.
 • Aftalen rummer også penge til generelle forbedringer af blandt andet vejnettet og den kollektive transport samt puljer til støjbekæmpelse, bedre forhold for cyklister og hurtigere togdrift

Investeringerne fordeler sig således:

 • Nye projekter: 50,2 mia. kr.
 • Nuværende udgifter til vedligehold og fornyelse: 22,5 mia. kr.
 • Igangværende projekter: 21,8 mia. kr.
 • Diverse puljer: 12,1 mia. kr.
 • Nye investeringer i vedligehold og fornyelse: 6,1 mia. kr.


Planen kommer også bilisterne på Sjælland til gode. Der lægges op til en forlængelse af både Hillerød- og Frederikssundmotorvejen i Nordsjælland, en udvidelse af stationen ved Københavns Lufthavn og en ny motorvejsring, Ring 5, syd for København, som skal aflaste Køge Bugt Motorvejen.

På asfaltsiden betyder aftalen, at der skal anlægges over 450 km. ny vej frem mod 2030.

Desuden skal der i år igangsættes en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse over Samsø, som skal vise, hvordan en fremtidig broforbindelse potentielt kan se ud.

Finansieringen kommer blandt andet fra årlige udbytter fra storebæltsforbindelsen og øresundsforbindelsen og fra salg af nye parkeringshuse i Københavns Lufthavn. Derudover bidrager beskatning fra Nordsøolien til dele af planen, selvom regeringen tidligere har advaret mod netop den finansiering.

Aftalen kan ikke nå at gennemføres inden valget, og derfor er regeringen og Dansk Folkeparti afhængige af at få flertal for planerne efter valget, for at kunne være sikker på at føre milliardprojekterne ud i livet.

Farvel til Togfonden

Med aftalen vender DF så at sige hjem til blå blok efter at have ført transportpolitik med oppositionen i hele den nuværende valgperiode.

Dagens aftale betyder, at Togfonden, som var et forlig mellem SRSF-regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, er opsagt, fastslår DF.

Togfondens mål var, at passagerer skulle kunne rejse mellem hvem er Danmarks fire største byer på en time. Pengene kom primært fra beskatning af udvinding af Nordsøolien, men finansieringen er skredet på grund af faldende oliepriser.

Partierne bag fonden aftalte at gennemføre investeringer i kollektiv trafik for 28,5 mia. kr. fordelt på to etaper. Første del er sat i værk og bliver nu gennemført takket være oliemidlerne og trods modstand fra den nuværende VLAK-regering.

Flere af projekterne i anden del bliver dog droppet. Fase 2 omfatter blandt andet en ny banebro over Vejle Fjord, en jernbane syd om Skanderborg samt elektrificering af strækningerne Vejle-Struer og Aalborg-Frederikshavn.

»Vejlefjord-broen bliver ikke gennemført. Det gør, at vi får luft til at gennemføre mange af de her andre gode projekter,« fastslår DF’s finansordfører René Christensen ved dagens pressemøde.

Han lover, at DF står fast på den nuværende aftale med VLAK-partierne, selvom magten skifter ved det nært forestående folketingsvalg.

»Vi står selvfølgelig fast på den her aftale,« siger han.

DF-ordføreren lægger vægt på, at god infrastruktur skaber vækst til gavn for hele landet.

Hvis andre partier i Folketinget vil tilslutte sig aftalen, er det et krav, at de dropper Togfonden, fremgår det af teksten.

Læs også