Minister skælder ud: Fravær i gymnasier er for højt

Merete Riisager vil have fraværet ned, men løsningen er ikke central registrering, mener elever og rektorer.

Eleverne på Tårnby Gymnasium har mærket, at der er strammere kontrol med fraværet – det kan faktisk gå ud over gallafesten. Fra venstre er det Janus Christoffersen,  Nina Topsøe-Keller og Josefine Westen Michaelsen.
Foto: Stine Bidstrup

Danske gymnasie- og hf-elever er ikke i skole i 9,1 pct. af tiden.

Rettelse

Undervisningsministeriet havde fejlagtigt oplyst til Jyllands-Posten, at ministeriets nye landsdækkende tal for fravær på gymnasier, HF-kurser og VUC var indsamlet, efter regeringen strammede kravene til registrering af fravær. Det er ikke korrekt, hvilket ministeriet efterfølgende har beklaget. Tallene udgør ganske vist det første samlede overblik, men stammer fra skoleåret 2017-18 – altså før regeringens fraværspakke blev introduceret i efteråret 2018. Fejlen er rettet i artiklen herunder.


Det viser den første opgørelse fra Undervisningsministeriet for skoleåret 2017-18, der er et led i regeringens fraværspakke med bl.a. indførelsen af en ny, central registrering, hvor fraværet noteres, hvis eleven ikke er til stede ved timens start.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) finder fraværet for højt.

»Vi kan jo se, at det lykkes for nogle gymnasier at ligge meget lavere, og det viser for mig, at det kan lade sig gøre. Jeg vil gerne ned omkring 7 pct.,« siger hun.

Når du får fravær fra første minut, vil nogen måske tænke, at de ligeså godt kan blive væk hele timen.

Malte Sauerland-Paulsen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Når voksenuddannelser på VUC også tælles med, stiger den gennemsnitlige fraværsprocent til 9,5, og på nogle VUC-centre er fraværet omkring eller ligefrem over 30 pct. F.eks. er HF og VUC København Syd noteret for 32 pct. fravær. Det høje fravær understreger for ministeren behovet »for en grundlæggende drøftelse af voksenuddannelserne på det her område.«

På de almindelige gymnasier er der også stor spredning – Mariagerfjord Gymnasium i Hobro kan nøjes med 5,9 pct. fravær, mens Frederiksberg HF Kursus ligger i den modsatte ende af skalaen med et fravær på 21,1 pct.

Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium i København, vil ikke bedømme, om 9,1 pct. fravær på gymnasierne er højt eller lavt.

»Vi er meget opmærksomme på at bekæmpe pjæk. Vi har masser af incitamenter, fordi et højt fravær kan føre til frafald, og det er dårligt for den enkelte elev og en dårlig forretning for gymnasiet, hvis eleven dropper ud,« siger hun.

Den nye centrale opgørelse af fravær, som blev indført i efteråret, har mødt kritik både hos rektorer, lærere og elever i gymnasier og på hf-kurser.

Birgitte Vedersø mener ikke, at den stramme protokolføring vil føre til lavere fravær.

»Det bør være op til den enkelte skole at finde instrumenterne.«

Gymnasieeleverne er heller ikke begejstrede. Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malte Sauerland-Paulsen, tror, at fraværet vil stige med den nye registrering:

»Når du får fravær fra første minut, vil nogen måske tænke, at de ligeså godt kan blive væk hele timen og arbejde på en aflevering til næste uge,« siger han.

Ministeren afviser kritikken og understreger, at målet med registreringen er mere åbenhed og en sammenligning skolerne imellem.

BRANCHENYT
Læs også