Politiet har fundet nye alvorlige fejl i teledata

Rigsadvokaten stopper midlertidigt brug af teledata som bevis for domfældelse efter fund af nye alvorlige fejl.

Der er fundet yderligere, alvorlige fejl i de teledata, der bliver brugt i straffesager.  Arkivfoto: Carsten Ingemann

Justitsministeriet har fra Rigspolitiet modtaget nye oplysninger om, at der er fundet yderligere, alvorlige fejl i de teledata, der bliver brugt i straffesager.

På den baggrund har rigsadvokaten midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte.

Ifølge Justitsministeriet vil forbuddet mod brug af teledata indtil videre gælde i to måneder indtil den 18. oktober 2019, og de to måneder skal bruges til at undersøge fejlene og finde ud af, hvad det giver anledning til.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler om sagen:

»Der er gang på gang kommet nye oplysninger frem i teledata-sagen. Det rokker ved vores tillid til retssystemet. På baggrund af de nye, alvorlige oplysninger har rigsadvokaten nu besluttet at trække i håndbremsen, så teleoplysninger indtil videre ikke anvendes i retten som bevis på, at tiltalte er skyldig, eller som grundlag for varetægtsfængsling. Det synes jeg er en rigtig og nødvendig beslutning.«

Fejlen, der er opstået i et it-program til håndtering af teledata, kom frem tidligere på sommeren.

Fejlen kan ikke bare have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt. Den kan ligeledes have forhindret opklaring af sager.

Ministeren har via brev orienteret Retsudvalget om den nye udvikling i teledata-sagen.

Her skriver ministeren, at politiet har identificeret fejl i forbindelse med ”konverteringen af geografiske koordinater for telemasters placering”.

»Det medfører ifølge oplysningerne fra Rigspolitiet, at der ved behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position, skriver ministeren.

I brevet står endvidere, at Rigspolitiet har oplyst, »at man har identificeret flere forskellige konkrete fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne vedrørende teleoplysninger. Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke afdækket.«

De nye oplysninger om fejl i teledata kan betyde, at man må løslade flere personer.

I brevet står, at anklagemyndigheden nu skal gennemgå fængslingsgrundlaget for alle aktuelle varetægtsarrestanter, og hvis teleoplysninger indgår som en del af grundlaget for varetægtsfængslingen, skal sagen enten for retten igen, eller så skal der ske løsladelse.

I sager, hvor der allerede er faldet dom, skal anklagemyndigheden anmode retten om genoptagelse af bevisførelsen og begære sagen udsat.

Torsdag i sidste uge meddelte justitsministeren, at endnu flere sager kan være påvirket i sagen.

Tidligere hed det, at omkring 10.700 sager fra 2012 og frem til 8. marts 2019, hvor der er indhentet historiske teleoplysninger, skal undersøges. Men nu skal også sager fra før 2012 undersøges.

Det er endnu uvist, hvor mange sager det drejer sig om.

Læs også