EU-borgere sender 267 mia. kr. ud af Europa

Borgere i EU sender flere penge end nogensinde før ud af Europa. Beløbet, der strømmer ind i Europa, er nogenlunde konstant.

Borgere i EU sender rekordmange penge ud i verden.

I 2018 blev der overført 35,6 mia. euro - svarende til 267 mia. kr. - til lande uden for EU. Siden årtusindskiftet er overførslerne af penge fra private EU-borgere øget med 56 pct. I samme periode har den tilsvarende strøm af penge ind i EU kun været svagt stigende.

Samlet set er nettounderskuddet på pengetransaktionerne øget med 70 pct. til 184 mia. kr. i 2018.

Både den samlede udstrømning og nettounderskuddet var i 2018 større end nogensinde før. Den overvejende del af overførslerne er ifølge Eurostat fra migranter, som sender penge til deres hjemlande.

Frankrig er i særklasse det EU-land, der har det største nettounderskud på transaktionerne. I 2018 strømmede der netto 78 mia. kr. ud af Frankrig. På de følgende pladser kommer Tyskland og Storbritannien med en nettoudstrømning på henholdsvis 39 og 33 mia. kr.

Portugal har det største nettooverskud på pengeoverførslerne - et plus på 22 mia. kr. Også lande som Polen, Rumænien og Kroatien har så mange arbejdsomme borgere under fjerne himmelstrøg, at de har plus på kontoen.

Læs også