Jyske Bank får påbud fra Finanstilsynet

Jyske Bank indfører negativ rente på indestående over 7,5 mio. kr.

Jyske Bank skal kigge sine kunder bedre efter i sømmene, inden der bevilges lån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter. Det vurderer Finanstilsynet efter et besøg i maj, hvor 19 lånebevillinger blev gennemgået.

- Banken fik påbud om at forbedre analyser af kunders robusthed ved at inddrage flere relevante følsomhedsberegninger af blandt andet likviditeten i ejendomme, der ikke er fuldt udlejede, og af kunders muligheder for at overholde indgåede forpligtelser ved forværrede økonomiske forhold, skriver Finanstilsynet.

Inspektionen viste i øvrigt, at langt de fleste af udlånene blev bevilget med variabel rente og hel eller delvis afdragsfrihed, hvilket Jyske Banks kreditpolitik giver mulighed for.

Det betyder til gengæld, at gælden kun nedbringes beskedent eller slet ikke, og det kan give anledning til væsentlige tab, hvis der senere kommer prisfald på ejendomsmarkedet, påpeger Finanstilsynet.

Læs også
Top job