Regeringen vil sigte efter 500.000 elbiler i 2030 og lægge afgift på lastbiltransport

Med et mål om en halv million elbiler på vejene inden 2030 går regeringen efter den laveste ambition fremlagt af Elbilskommissionen.

Regeringen har torsdag eftermiddag præsenteret dele af dens forslag til en transportaftale, der har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser.

Tre vigtige punkter i forslaget er:

  • En halv million elbiler på vejene inden 2030
  • En øget procentdel biobrændstof iblandet i benzin og diesel
  • En kilometerbaseret vejafgift for lastbiltransport

Regeringen vurderer samlet set, at forslaget vil medføre en årlig reduktion på en million tons drivhusgasser, hvis det bliver vedtaget.

Planen kommer i halen på, at Elbilskommissionen tidligere på måneden fremlagde dens arbejde. Herfra fik politikerne overdraget fire forskellige løsningsmodeller til henholdsvis 500.000, 600.000, 750.000 eller 1 mio. elbiler i 2030.

Af disse har regeringen altså valgt det laveste mål, som Elbilskommissionen selv konkluderede i dens rapport, »ikke opfylder kommissoriets målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissionsbiler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne.«

I samme rapport blev det dog også konkluderet, at Elbilskommisionen ikke kan anbefale at gå efter en den højeste målsætning om en mio. elbiler, da det vurderes at medføre »store samfundsøkonomiske omkostninger.«

»Det er helt afgørende, at vi får en markant omstilling af både den lette og den tunge transport, hvis vi skal nå den målsætning, som et bredt flertal af Folketinget står bag. Det kræver, at vi tør bruge alle midler. Med regeringens plan om øget brug af grønne brændstoffer kombineret med en CO2-afhængig vejafgift på lastbiler får vi store CO2-besparelser, der kan gøres op nu og her. Og samtidig lægger vi trædesten ud til en total omstilling af hele branchen,« udtaler transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse om udspillet.

Med forslaget på bordet vil regeringen indkalde til forhandlinger om en transportaftale. De forhandlinger går i gang torsdag aften i Skatteministeriet.

Der er på forhånd lagt op til, at regeringens støttepartier vil gå hårdt til forslaget. Ordførere fra flere af partierne havde således allerede før pressemeddelelsen hørt lidt om forslaget, uden at det vakte begejstring.

»Det er meget langt væk fra vores klimaambitioner. Og det er sådan set også langt væk fra det, regeringen selv har lovet,« har for eksempel De Radikales skatteordfører Kathrine Olldag udtalt til Ritzau tidligere torsdag.

Her er de fire mulige scenarier, som Elbilskommissionen har fremlagt. Regeringen sigter efter scenarie 1:

BRANCHENYT
Læs også