Statens skatteindtægter er steget markant på bare et enkelt år

På bare et år er statens skatteprovenu steget med 81 mia. kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Især selskabsskatten og skat på pensioner trækker provenuet op.

Arkivfoto: Lars Krabbe

Statskassen bugnede med mere end 1.000 skattemilliarder sidste år.

Det viser rapporten ”Skatter og afgifter 2020”, som er en årlig oversigt over statens samlede indtægter fra skatter og afgifter, som Danmarks Statistik netop har udgivet.

Samlet indkasserede statskassen 1.089 mia. kr. i skatte- afgiftsprovenu sidste år, hvilket svarer til en stigning på hele 8,1 pct. sammenlignet med året før. Målt i kroner og øre svarer det til en stigning på 81 mia. kr.

Det samlede skatteprovenu svarer til 46,6 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP).

Det er især pensionsafkastskatten, den såkaldte PAL-skat, og selskabsskatten, der er årsag til stigningen.

PAL-skatten, som er den skat, danskerne betaler af afkastet på deres pensionsformuer, steg kraftigt sidste år.

Indtægterne fra PAL-skatten kan svinge kraftigt fra år til år på grund af udsving i aktiekurserne, men 2019 var et godt aktieår, hvilket smitter af på provenuet fra PAL-skatten.

I 2018 lød den samlede indtægt fra PAL-skatten på lige under 14 mia. kr., mens indtægten sidste år skød i vejret og indbragte statskassen hele 63 mia. kr.

Selskabsskatten, som er den skat, som virksomhederne betaler af deres overskud, bidrog med samlet 72 mia. kr. sidste år - en stigning på knap 11 mia. kr. i forhold til året før.

Tilsammen steg provenuet fra pensionsafkastskatten og selskabsskatten med tilsammen næsten 60 mia. i forhold til 2018.

Zoomer man lidt ud og kigger på skattekilderne, er det stadig indkomstskatterne, der tegner sig for langt hovedparten de skattemilliarder, der ruller ind i statskassen.

Indkomstskatterne, der udgøres af den personlige indkomstskat, selskabsskatten og en række andre mindre indkomstskatter, udgjorde sidste år 705 mia. af det samlede skatteprovenu på 1.089 mia. kr.

Hovedparten af indkomstskatterne kom fra danskernes personlige indkomstskat, der i 2019 lød på hele 570 mia. kr., hvilket er en stigning på 20 mia. kr. sammenlignet med 2018. Beløbet svarer til 52 pct. af det samlede skatteprovenu.

Afgifter på varer og tjenester, der også inkluderer moms, indbragte 323 milliarder i 2019, hvilket nogenlunde er på niveau med året før.

BRANCHENYT
Læs også