Trods coronakrise: Antallet af konkurser udvikler sig normalt

Siden marts er 108 danske virksomheder i gennemsnit gået konkurs hver uge. Det er på niveau med de seneste år.

Selv om coronakrisen har kostet danske virksomheder en del penge, så er der ikke sket en stigning i antallet af virksomheder, der er gået konkurs.

Det viser en analyse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Ifølge analysen er der siden krisens start i marts indgivet konkursbegæringer på 108 virksomheder om ugen. Det er på niveau med de seneste år, hvor der i samme periode i gennemsnit har været 114 konkurser om ugen.

Cheføkonom i Finans Danmark Niels Arne Dam kalder det slående, hvor meget udviklingen i antallet af ugentlige konkurser svarer til, hvad man plejer at se.

- Det relativt lave antal konkurser er godt nyt og er også et udtryk for, at det overordnet er lykkedes at begrænse coronakrisens omfang herhjemme, siger Niels Arne Dam.

Han mener, at det ikke mindst skyldes hjælpepakkerne og hjælp fra bankerne, som har bevilliget lån og lånetilsagn for knap 105 milliarder kroner til mere end 7000 virksomheder.

- Her er det også værd at bemærke, at ser vi på de virksomheder, der er gået konkurs, så havde flertallet af dem faktisk økonomiske udfordringer allerede før coronakrisen.

- Coronakrisen var altså næppe den eneste store udfordring, de kæmpede med, siger Niels Arne Dam.

Ifølge analysen havde to ud af tre konkursramte virksomheder negativ soliditet eller indtjening, inden krisen begyndte.

Knap halvdelen havde både negativ soliditet og negativ indtjening.

Soliditet er et udtryk for balancen mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital. Fremmedkapital kan blandt andet være banklån.

En virksomhed er bedre rustet til tider med modgang, hvis den har en høj eller god soliditet, mens det modsatte er tilfældet med en lav eller dårlig soliditet.

Læs også
Top job