Serier

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om coronasituationen kl. 18. Følg det her på Finans.dk.

Enhedslisten vil give Magnus Heunicke en næse

Sundhedsministeren burde have orienteret Folketinget om mulig risiko for en kommende vaccine. Det var ikke hans opgave, siger han.

Corona rammer verden
Sundhedsminister Magnus Heunicke har forklaret, at det ikke var hans opgave at orientere Folketinget i den konkrete sag - den opgave lå hos det dav. Miljø- og Fødevareministerium. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sundhedsminister Magnus Heunicke står til at få kritik, fordi han ikke personligt sørgede for at orientere Folketinget om en alvorlig sundhedsrisiko for, at virusmutationer fra mink kunne skade en kommende covid-19-vaccine.

Det står fast efter et timelangt samråd, hvor Magnus Heunicke har redegjort for sagen.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, vil udtrykke kritik af ministeren. Det kaldes populært en ”næse” på Christiansborg-sprog.

»Jeg mener, der er grund til at udtrykke kritik af den handlemåde, der har været. Det er uacceptabelt, når så væsentlig viden om forhold, der har alvorlig betynding for folkesundheden, ikke bliver bragt videre til Folketing og covid-19-følgegruppen,« siger Peder Hvelplund.

Enhedslistens udkast til næsens tekst, som ventes vedtaget sammen med blå blok, lyder således:

»Sundheds- og ældreudvalget udtrykker kritik af sundhedsminister Magnus Heunicke, fordi ministeren, selvom han senest d. 22. september var informeret om den alvorlige sundhedsrisiko fra coronamutationer i de danske minkbesætninger ved at de kunne medføre en nedsat følsomhed overfor en fremtidig vaccine, ikke orienterede COVID-19-følgegruppen eller Folketinget. Det er helt afgørende, at en minister videregiver centrale informationer i så vigtig en sag til Folketinget.«

Torsdag aften meddelte SF’s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen iføge Ritzau, at partiet også støtter Enhedslisten i at ville uddele en næse til Heunicke.

Ud fra den gængse skala er der tale om en mellemstor næse i den blødere ende.

Peder Hvelplund har tidligere afvist, at sagen kan få samme konsekvenser for Magnus Heunicke som for Mogens Jensen, som måtte trække sig som minister.

De Konservative bakker »klart og tydeligt« op om næsen.

»Vi fik nedsat en følgegruppe for covid-19, men regeringen har overhovedet ikke inddraget os i det omfang, vi forestillede os. Når den fortier oplysninger, den ellers skulle give videre, skal der gives kritik,« siger sundhedsordfører Per Larsen.

Også Danske Folkeparti er med:

»Men der er mange andre sager, der undersøges. Det er ikke altid nemt at få støttepartierne med, så næsen vil vi gerne være med til at give. Hvis man ser på hele sagen samlet, kan det godt være, at en større næse kan komme på tale. Der kan gives kritik af meget,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Mutationer i mink

Siden i sommer har det været kendt, at covid-19 virus kunne mutere i forbindelse med smitte i mink. Magnus Heunicke og Folketingets partier blev første gang orienteret om dette den 6. juli.

Men først i september »konkretiserede« Statens Serum Institut (SSI), at mutationerne kunne udgøre en potentiel fare for folkesundheden og en kommende vaccine, oplyser Sundhedsministeriet.

Det skete i et notat, som Sundhedsministeriet modtog 21. september. Sundhedsminister Magnus Heunicke blev orienteret om dette den 22. september, oplyser han.

Alligevel fik Folketingets partier først denne oplysning i oktober.

Det er dét, som nu udløser kritik af Magnus Heunicke.

Sender aben videre

Det helt store spørgsmål på samrådet var, hvorfor Magnus Heunicke dog ikke sendte advarslen videre til Folketingets partier med det samme.

»Det er jo helt afgørende viden om mutationen,« sagde Peder Hvelplund.

Også Venstres Ellen Trane Nørby var udforstående overfor, at Heunicke ikke gav oplysingen videre.

Hvad vidste Heunicke

Siden i sommer har det været kendt, at covid-19 virus kunne mutere i forbindelse med smitte i mink. Det blev Folketingets partier første gang orienteret skriftligt om den 6. juli.

Men først i september »konkretiserede« Statens Serum Institut (SSI), at mutationerne kunne udgøre en potentiel fare for folkesundheden og en kommende vaccine, oplyser Sundhedsministeriet.

Det skete i et notat, som Sundhedsministeriet modtog 21. september.

Sundhedsminister Magnus Heunicke blev orienteret om dette den 22. september, oplyser ministeriet.

I notatet på to sider, skrev SSI, at der var fundet to nye minkvarianter af virus, som havde fundet vej til mennesker.

De varianter vakte særlig opmærksomhed, fordi de »findes i et område af virusgenomet, der koder for det protein (spike), som virus bruger til at inficere kroppens celler med«.

»Der er derfor en teoretisk mulighed for at effekten af spike-baserede covid-19-vacciner kan være påvirket, når der sker ændringer i denne del af arvematerialet.«

Afslutningsvist skrev SSI, at den »fortsatte udvikling af virus i mink med flere og flere mutationer i spikeproteinet og spredning ved videresmitte til mennesker i Danmark, kan [...] udgøre en potentiel fare for folkesundheden.«

Samme dag, som Magnus Heunicke blev orienteret, modtog Sundhedsministeriet ifølge Information et referat fra et møde mellem SSI, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Det er uklart, om referatet nåede op til ministeren.

Men her fremgik det, at der var »enighed om, at situationen er meget bekymrende, og der skal arbejdes på en håndtering hurtigst muligt«.

Bekymringen skyldtes bl.a. »mutationer af virus, som pga. mulig vaccineresistens kan være et stort folkesundhedsmæssigt problem.«

»SSI understreger at det at slå minkbesætninger ned ikke kun handler om smitte mellem minkfarme, men også er af stor betydning for muligheden for, at virus kan mutere og blive resistent over for vacciner og dermed blive et stort folkesundhedsmæssigt problem«, fremgår det af referatet, som ministeriet modtog.

Den 1. oktober besluttede regeringen, at coronasyge mink igen skulle aflives sammen med mink inden for 7,8 km-zoner rundt om de smittede besætninger.

Aflivningerne gik i gang igen den 8. oktober.

Første ca. to uger efter SSI-notatet blev ordførere fra Folketingets partier på et møde informeret om den mulige trussel mod vaccinen. Det er uklart, om dette skete 7. eller 9. oktober.

Kilder: Information, Sundhedsministeriet, SSI og Fødevareministeriets redegørelse


Heunicke forklarede selv - ligesom han har gjort tidligere - at det var Miljø- og Fødevareministeriets opgave at orientere Folketingets partier om problemet med mutationer i mink, som kunne være til fare for en kommende coronavaccine. Opgavefordelingen skyldtes, at håndteringen af hele mink-situationen var forankret i Mogens Jensens daværende ministerium.

»Det havde måske været bedre, hvis det var os, der gjorde det« sagde Heunicke med henvisning til Sundhedsministeriet.

»Hvis det ikke er sket på tilfredsstillende vis, så ærgrer det mig utroligt.«

Flere politikere undrede sig dog over forklaringen al den stund, at vaccine-advarslerne handlede om sundhedsrisiko og kom fra SSI, som hører under Heunickes ministerium.

Venstres politiske ordfører Sophie Løhde klandrede regeringen for altid at sende ansvaret videre.

»Jeg synes ikke, det er særligt kønt, hvordan regeringens ministre konsekvent forsøger at sparke nedad mod alle mulige andre. Det siger sig selv, at sundhedsministeren selvfølgelig havde et ansvar for at orientere Folketinget, da han modtog advarslerne. De kom fra ministerens egne styrelser,« sagde hun.

BRANCHENYT
Læs også