Obligationer/middag: Små renteudsving efter afdæmpede inflationstal

Små udsving præger det danske obligationsmarked tirsdag middag, hvor obligationshandlerne atter har fået bekræftet, at inflationen i eurozonen er lav. 

Forbrugerprisestimatet i februar endte som ventet uændret på 0,9 pct. Samtidig faldt kerneinflationen til 1,1 pct. fra 1,4 pct., og bevægede sig dermed igen væk fra det højeste niveau siden 2015 og fra Den Europæiske Centralbanks inflationsmål på omkring 2 pct.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation er uændret minus 0,18 pct. Siden nytår er renten steget 27 basispoint som følge af forventninger om højere inflation fremover.

Hos Nordea venter chefanalytiker Jan Størup Nielsen dog, at rentestigningerne ebber ud for nu.

- Det ventes i stedet at blive afløst af en periode med et mindre tilbagefald, da de seneste ugers opadgående bevægelse efter vores vurdering er gået for stærkt. Set i det lys venter vi, at de lange danske renter i midten af året vil ligge på nogenlunde samme niveau som i dag, skriver han i en renteprognose fra tirsdag.

Han regner dog med, at rentepilen igen vil pege op mod slutningen af året.

- Ind i efteråret venter vi, at presset for højere lange renter vil vende tilbage i takt med, at de økonomiske nøgletal bliver forbedret - og dermed åbner døren for en fornyet spekulation omkring, hvornår centralbankerne vil begynde at trække den meget lempelige pengepolitik tilbage, skriver Jan Størup Nielsen.

Senere tirsdag aften kan et par af den amerikanske centralbanks beslutningstagere få opmærksomhed.

I Danmark kommer der desuden tal for valutareserven fra Nationalbanken.

BRANCHENYT
Læs også