Erhvervsstyrelsen vil undersøge revisors rolle i sag om svindel i boligforeningen Østjysk Bolig

Revisionsselskabet EY har i en advokatundersøgelse af mulig svindel for mindst 15-20 mio. kr. i Østjysk Bolig fået en hård medfart.

Danmarks tredjestørste revisionshus, EY, har godkendt regnskaberne for det almene boligselskab Østjysk Bolig.
Arkivfoto: Peter Steffen/AP

Erhvervsstyrelsen sætter nu revisionsselskabet EY’s arbejde for boligforeningen Østjysk Bolig under lup. Advokatfirmaet Kromann Reumert har i en undersøgelse konstateret, at der gennem de seneste 10 år kan være foregået svindel for mindst 15-20 mio. kr. i boligforeningen.

»Erhvervsstyrelsen har på baggrund af den offentliggjorte advokatundersøgelse vedrørende eventuelle uregelmæssigheder i driften/administrationen af Østjysk Bolig, dateret den 6. april 2021, og den offentlige bevågenhed om svindlen i Østjysk Bolig besluttet at iværksætte en undersøgelse af revisionen af flere af årsregnskaberne for Østjysk Bolig,« skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan af egen drift iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt revisorlovgivningen og hvidvaskloven.

Kromann Reumert afleverede den 6. april sin fulde undersøgelse af den østjyske boligforening på omkring 185 sider til Østjyllands Politi. En anonymiseret sammenfatning blev dagen efter offentliggjort, og i den får revisionen af Østjysk Bolig en hård medfart.

Fakta
Boligorganisationer håndterer milliarder i lejeindtægter og skattekroner til bl.a. renoveringer i landets mange tusinde almene boliger og helhedsplaner for udsatte boligområder. Men bliver pengene brugt forsvarligt? Jyllands-Posten undersøger boligforeningerne.

Som beskrevet i Jyllands-Posten i lørdags fremhævede Kromann Reumert, at revisorernes arbejdspapirer ikke har været tilgængelige for advokatundersøgelsen, men at der »på det foreliggende grundlag« er flere forhold, som »giver anledning til undren«.

»Såfremt revisionen udførte substansrevision, undrer det os, at revisionen ikke afdækkede besvigelser, overforbrug og omfattende bankoverførsler mv. uden underliggende bilag,« skriver Kromann Reumert, som indstiller til »en nærmere undersøgelse« af EY.

Claus Holm, professor i regnskab og økonomi på Aarhus Universitet, vurderede i Jyllands-Posten lørdag, at Kromann Reumert giver en »kras kritik« af EY, og at EY’s rolle i svindelsagen bør undersøges.

»For mig ser det ud til, at sagen bør for Revisornævnet,« sagde Claus Holm.

Revisornævnet er revisorernes disciplinærnævn, der kan uddele bøder eller i yderste konsekvens fratage en revisor godkendelsen.

EY har været revisor for Østjysk Bolig i de seneste fem år, som Erhvervsstyrelsens gennemgang vil dække.

»Vi har ingen forventning om, at der er grundlag for berettiget kritik af vores arbejde. Vi har respekt for, at der er et ønske om at komme til bunds i en sag som denne, og vi vil gøre alle relevante dokumenter tilgængelige for Erhvervsstyrelsen og bistå aktivt hvor nødvendigt,« skriver EY i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Grundet vores tavshedspligt i ethvert kundeforhold har vi ikke mulighed for at kommentere på sagen.«

Jyllands-Posten har forsøgt at få svar på, hvilke forhold i advokatundersøgelsen, der har fået Erhvervsstyrelsen til at reagere. Presseafdelingen hos styrelsen oplyser, at den på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer end den udsendte pressemeddelelse.

BRANCHENYT
Læs også