Serier

Slutspurt: Indiens COP26-ønsker går stik imod Dan Jørgensens

Udviklingslande har ret til deres fair andel af det globale CO2-budget, mener Indiens klimaminister.

Klimatopmøde i Glasgow
Ifølge Indiens klimaminister går teksten i udkastet, landene forhandler på baggrund af, imod Parisaftalen. Og Dan Jørgensens helt store ønske om, at lande inden udgangen af 2022 skal sætte nye klimamål, bør droppes. Foto: Yves Herman/Reuters

Danmark og Indien trækker i hver sin retning hen mod en sluttekst ved klimatopmødet COP26 i Glasgow.

Det tydeliggør udtalelser fra Indiens klimaminister, Bhupender Yadav, under en samling mellem landene lørdag eftermiddag.

Han siger, at Indien er utilfreds med den del, der handler om at mindske den globale opvarmning. Et punkt, hvor klimaminister Dan Jørgensen (S) har været en central skikkelse under forhandlingerne.

Ifølge Indiens klimaminister går teksten i udkastet, landene forhandler på baggrund af, imod Parisaftalen. Og Dan Jørgensens helt store ønske om, at lande inden udgangen af 2022 skal sætte nye klimamål, bør droppes.

- Der er en veldefineret cyklus for at indlevere NDC’er (nationale målsætninger, red.). Der er ingen grund til at gå væk fra den, siger Yadav.

Ifølge Parisaftalen skal lande først indlevere nye klimamål i 2025. Men det er for sent, mener Dan Jørgensen og det britiske COP-formandskab, som har skrevet en mekanisme ind i udkastet til en aftale.

Mekanismen skal sikre, at lande årligt opdaterer deres mål. Det skal sørge for, at den globale temperaturstigning ikke overstiger 1,5 grader. Et af de store mål ved COP26 er at holde målet om 1,5 grader i live.

Danmark har også været med til at få en tekst om fossile brændsler ind i udkastet til en aftale. Her er der lagt op til, at landene skal stoppe statsstøtte til ”ineffektive fossile brændsler”.

- Udviklingslandene har ret til deres fair andel af det globale CO2-budget, siger Yadav.

Han minder om, at andre dele af verden har udledt CO2 i mange år. Han fremhæver også, at Indien har gode erfaringer med statsstøtte til projekter med fossile brændsler, som har været med til at mindske fattigdom.

Ifølge Yadav er det uberettiget at gå direkte efter specifikke sektorer.

Læs også