Serier

Oliestrategi indeholder igen ikke et ord om skat

Oliekrise i Nordsøen
Rapporten om fremtiden for den danske olie- og gasudvinding kommer dumpende med to års forsinkelse efter indgåelse af Nordsøaftalen, der med skattebegunstigelser sikrede genopbygningen af Tyrafeltet, der udgør et knudepunkt for specielt gasudvindingen i den danske del af Nordsøen. (Foto: Maersk Oil)

Den danske del af Nordsøen indeholder mulighed for at hente yderligere gas og olie energimæssigt svarende til 3 mia. tønder olie op fra havets bund. Næsten lige så meget olie som de 3,8 mia. tønder, der er hentet op fra det danske olieeventyrs begyndelse til i dag. Sådan lyder fælleskonklusionen i en mere en to år forsinket analyse fra regeringen og oliesektoren. Men i anbefalingerne til, hvordan der kan hentes mest mulig op mangler elefanten i rummet. For skat er ikke nævnt med et eneste ord i den 44 sider lange rapport.

»Det her skal jo ses som et supplement eller en overbygning til de aftaler, som vi har indgået med Nordsøaftalen. Det vigtige her er, at regeringen og branchen sender et signal om, at der stadig er et stort potentiale i Nordsøen, som vi vil udnyttte, selvom det ikke ligger lige på den flade hånd,« siger Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). ..

Læs også
Top job