Det koster 14 milliarder at slippe af med husdyr-MRSA

Husdyr-MRSA findes i næsten alle danske svinebesætninger, konstaterer ekspertgruppe i rapport.

Det bliver dyrt at slippe af med bakterien husdyr-MRSA, som i dag findes i næsten alle de danske svinebesætninger.

Det konstaterer den ekspertgruppe, der sidste år blev indkaldt af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det skete, efter at der havde været stor politisk debat om bakterien. Den er en trussel for syge og svagelige, men er sjældent årsag til alvorlig sygdom hos sunde og raske mennesker.

Husdyr-MRSA har fået lov at sprede sig i Danmark. Og udgangspunktet for at bekæmpe bakterien er blevet forringet gennem årene, som nu vil koste hele 14 millioner kroner at slippe af med.

- Det viser sig at blive utrolig dyrt og på den måde urealistisk.

- Men det kan i teorien lade sig gøre at udrydde den, lyder det fra Jens Peter Nielsen, der er professor i klinisk veterinærmedicin ved Københavns Universitet.

Han er en af repræsentanterne fra MRSA-ekspertgruppen, som er kommet med anbefalinger til ministeren.

Bakterien er et problem i det danske sundhedsvæsen, fastslår ekspertgruppen. Sundhedsvæsenet bruger betragtelige ressourcer på at forebygge spredning af den.

Det vigtigste fokuspunkt her og nu er ifølge eksperterne at begrænse risikoen for at bære husdyr-MRSA fra svinestaldene ud i samfundet.

- Bekæmpelsen må rette sig mod de samme principper, vi har brugt hidtil, nemlig at holde infektionen nede i svinebesætningerne og ude af hospitalerne, siger Jens Peter Nielsen.

Det skal tilstræbes, at færre mennesker bliver bærere af bakterien og at færre på den måde bringer det med ind på sygehusene til svage og sårbare personer.

Selv om der kan være MRSA-bakterier i kød, vurderer eksperterne, at der er begrænset risiko for at mennesker kan blive smittet den vej.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at ejerne af svinestaldene skal forpligtes til at etablere bad ved staldene. Og de anbefaler øget kontrol og oplysning.

Derudover opfordrer de til at øge overvågningen af spredningen til andre dyr end svin. Bakterien er nemlig også blevet fundet blandt mink, heste, kvæg og fjerkræ.

Endelig ønsker de mere forskning. Blandt andet i alternativer til antibiotika. Og i hvorfor økologiske svin og frilandsdyr har en lav forekomst af MRSA.

Men helt centralt er, at der fortsat sker en reduktion i landbrugets brug af antibiotika, fastslår eksperterne. Særligt hos svineproducenterne.

Læs også