Investor

Vestjysk Bank fortsætter i sporet

Færre basisindtægter og lavere nedskrivninger præger Vestjysk Banks regnskab for tredje kvartal, hvor forventningerne til hele årets basisresultat før nedskrivninger fastholdes i intervallet 400-450 mio. kr.

Foto: Per Folkver Foto: Per Folkver

Efter årets første ni måneder har Vestjysk Bank nået et basisresultat før nedskrivninger på 335 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år.

I tredje kvartal isoleret set faldt basisresultatet til 78 mio. kr. fra 127 mio. kr.

Det faldende resultat skal ses i lyset af faldende netto renteindtægter og kursreguleringer, som dog delvist modsvares af højere gebyrindtægter.

Netto renteindtægter udgjorde 422 mio. kr. for årets første ni måneder mod 442 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Faldet på 20 mio. kr. skyldes et fald i renteindtægter på 78 mio. kr. som følge af lavere udlånsvolumen samt øget prispres.

- Bankens renteudgifter er, som følge af lavere indlånssatser samt annulleret rentebetaling på hybrid kapital grundet underdækningen på den egentlige kernekapital i første halvår 2017, reduceret med 57 mio. kr., oplyser Vestjysk Bank i regnskabet.

Til gengæld kan Vestjysk Bank glæde sig over, at behovet for nedskrivninger i perioden er faldet til netto 177 mio. kr. fra 326 mio. kr.

- Niveauet for nedskrivninger er inden for bankens forventninger, men er stadig på et højt niveau og højere end sektoren generelt, noterer banken.

I tredje kvartal var nedskrivningerne på 35 mio. kr. mod 110 mio. kr. i samme periode sidste år.

På bundlinjen kan banken se et overskud på 150 mio. kr. for årets første ni måneder og på 43 mio. kr. for tredje kvartal isoleret set. I 2016 gav de første ni måneder til sammenligning blot et overskud på 26 mio. kr., mens tredje kvartal bød på 16 mio. kr. i overskud.

Læs også
Top job