Investor

Tryg: Lavere investeringsafkast vil trække ned

DAVALI PHILIP Foto: Philip Davali

Forsikringskoncernen Tryg har i første kvartal ikke haft samme medvind på investeringsmarkederne som i samme periode sidste år, og det ventes at afspejle sig i et noget lavere overskud for selskabet i første kvartal sammenlignet med sidste år.

Regnskabet for årets første tre måneder offentliggøres onsdag morgen og ventes ifølge et estimat fra Ritzau Estimates at byde på et nettoresultat på 362 mio. kr. mod 605 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Det ekstraordinært stærke investeringsresultat fra samme periode sidste år bliver ikke gentaget i år, konstaterer aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

Konsensus ifølge estimatet fra Ritzau Estimates er et negativt investeringsresultat for årets første tre måneder på 7 mio. kr. mod et positivt resultat fra den kant på 223 mio. kr. i samme periode sidste år.

Ses isoleret på forsikringsdriften ventes den at give et teknisk resultat på 537 mio. kr. mod 568 mio. kr. i første kvartal 2017.

- En lang kold vinter vil sætte sine spor, men vi forventer absolut ingen afsporing af det forsikringstekniske resultat som følger heraf, lyder vurderingen fra Mikkel Emil Jensen.

Han venter vejrrelaterede erstatningsudgifter i kvartalet på ca. 115 mio. kr. og samtidig en fortsat positiv underliggende skadesudvikling som følge af effektiviseringer og prisforhøjelser.

Bruttopræmieindtægterne ventes i kvartalet at lande omkring 4500 mio. kr. og dermed tæt på niveauet på 4458 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

- Trygs seneste opkøb af norske Obos bidrager positivt med ca. 35 mio. kr., mens en betydelig svækkelse af både den norske og svenske krone vil give modvind i præmieindtægterne, skriver Mikkel Emil Jensen.

Trygs overtagelse af FDM's forsikringskunder indgår endvidere i regnskabet fra. 1. januar og bidrager med ca. 50 mio. kr., tilføjer analytikeren.

Han venter, at danske aktiviteter vil fortsætte den positive udvikling fra de foregående kvartaler, og i Norge ventes - som de foregående kvartaler - tegn på bedring i form af en positiv kundetilgang.

- Det kan give anledning til en stabilisering eller let stigning i præmierne i løbet af året. Situationen på det norske marked vil dog utvivlsomt stadig været presset af hård konkurrence, og vi forventer fortsat en underliggende tilbagegang i de totale præmieindtægter i Norge i forhold til samme periode sidste år, skriver Mikkel Emil Jensen.

I "Industri" ser han en vis usikkerhed om præmieudviklingen, efter at Tryg her besluttede at hæve priserne markant på det norske marked fra. 1. januar 2018 efter en længere periode med hård konkurrence og dårlig profitabilitet.

- Der er dog generel anerkendelse af behovet for prisstigninger blandt forsikringsaktørerne. Men på den korte bane kan det betyde tab af storkunder hos Tryg, da selskabet er blandt de første og på banen med anselige prisforhøjelser, vurderer analytikeren.

Af de syv analytikere, der har givet en anbefaling til kende, anbefaler to "køb" eller "akkumuler", fire anbefaler "hold" eller "neutral", mens den sidste anbefaler at sælge.

Det gennemsnitlige kursmål blandt fem analytikere er 155 kr.

Regnskabet bliver offentliggjort onsdag klokken 07.30.

Læs også
Top job