Investor

Jyske Bank sender op mod 1 mia. kr. tilbage til aktionærerne

Silkeborg-banken kom ud af årets andet kvartal med et overskud efter skat på mere end 800 mio. kr.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, vil købe egne aktier for op mod 1 mia. kr. Foto: Ole Lind

800 mio. kr. i overskud. Og op mod 1 mia. kr. tilbage til aktionærerne i form af aktietilbagekøb. Det er overskrifterne i det regnskab, som Jyske Bank har offentliggjort tirsdag morgen.

Banken, der har hovedsæde i Silkeborg, har tjent 811 mio. kr. i april, maj og juni, og ser man på årets første seks måneder, lyder resultatet efter skat på 1.421 mio. kr.

Selv om Silkeborg-banken har forbedret resultatet i andet kvartal, er halvåret stadig svagere end i samme periode sidste år, når man ser på bundlinjen. I de første seks måneder af 2017 tjente banken 1.615 mio. kr., men i år lyder resultatet efter skat på 1.412 mio. kr.

Resultatet bliver i halvåret trukket ned af nedskrivninger for i alt 335 mio. kr., hvoraf de største kommer fra nye regnskabsregler. I samme periode sidste år tilbageførte banken 120 mio. kr. fra tidligere nedskrivninger.

Ser man på bankens udlån, fortsætter Jyske Bank med at vokse. Banken har nu i alt udlån for 455,4 mia. kr. mod 435 mia. kr. i samme periode sidste år.

»Der har været udlånsvækst inden for såvel bank som realkredit og leasing i 1. halvår 2018. På bankområdet er det især erhvervssegmentet, der er i fremgang, mens der på realkreditområdet ses vækst både inden for privat- og erhvervssegmentet. Væksten inden for leasing er bredt funderet,« udtaler Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Hvis de nye IFRS 9-regler ikke var trådt i kraft, havde banken haft en egenkapitalforretning på 13,3 pct. Regnskabsreglerne har dog skåret den ned til 10,5 pct. Det er en forbedring i forhold til første halvdel af 2017, hvor det sammenlignelige tal endte på 10,2 pct.

Endelig har banken nået et mål næsten 10 år før tid.

»Jyske Banks kapitalposition er blevet yderligere styrket i 1. halvår 2018 med salg af Nordjyske Bank-aktieposten samt salg af ejendom i Lyngby. Med en kapitalprocent på 20,4 og en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 opfylder Jyske Bank således ni år før tiden de langsigtede målsætninger i forhold til de nye kapitaldækningsregler, som vil være fuldt gældende fra 2027,« udtaler Anders Dam.

(mio. kr.) 3. kvartal 2018 3. kvartal 2017
Nettorenteindtægter 1.407 1.381
Netto gebyr- og provisionsindtægter 443 436
Basisindtægter 2.135 1.899
Basisomkostninger 1.249 1.270
Basisresultat 782 823
Resultat før skat 762 958
Resultat efter skat 578 748
Læs også
Top job