Investor

Flüggers bundlinje lider af stigende råvarepriser

Dyrere råvarepriser har presset indtjeningen hos malerkoncernen Flügger i første kvartal, hvor omsætningen stod stort set stille.

Foto: Ulrik Borch/Polfoto

Flüggers omsætning lød på 538 mio. kr. i kvartalet mod 539 mio. kr. i samme periode sidste år, viser regnskabet, der er offentliggjort tirsdag.

Omsætningen i Danmark steg med 4 pct., mens det svenske marked viste en svag efterspørgsel, som medførte et fald på 7 pct. i danske kr. I Polen var der en fremgang på 12 pct. som følge af godt vejr og vundne markedsandele.

Selskabet præsenterede samtidig et EBIT-overskud på 61 mio. kr. mod 82 mio. kr. samme periode sidste år samt en EBIT-margin på 11 pct. Selskabet bakker tilbage på bundlinjen, hvor resultatet landede på 51 mio. kr. mod 63 mio. kr.

Faldet skyldes, at der har været høje råvarepriser, som selskabet ikke har lykkedes med at overføre til salgsprisen, og samtidig har der været en negativ valutaudvikling.

Flügger noterer sig endvidere, at det har igangsat målrettede organisatoriske initiativer med henblik på besparelser, som skal have en effekt på indtjeningen på den korte og lange bane.

- Branchen for bygningsmaling og tilbehør på det nordiske marked er præget af overkapacitet og tiltagende konsolidering, hvilket påvirker Flügger såvel som andre aktører i branchen. Vi intensiverer derfor både vores igangværende konsolidering af egne butikker og fokuserer på øget tilgængelighed i forhold til beliggenhed, sortiment og service, skriver administrerende direktør Jimmi Mortensen i forbindelse med regnskabet.

Flügger fastholder forventningerne til det forskudte regnskabsår 2018/19 om en vækst i omsætningen på 0-2 pct. og en EBIT-margin på 3-4 pct.

De langsigtede forventninger er fortsat en omsætning på 2 mia. kr. og en EBIT-margin på 6-8 pct. i 2020/21.

Læs også
Top job