Investor

Handelskrigen er blot et symptom på Kinas globale ambitioner

Kinas stålsatte ambition om at bevæge sig opad i den industrielle værdikæde har afgørende betydning for investorerne.

Morten Springborg, global temaspecialist i C Worldwide Asset Management.

Handelskrigen mellem USA og Kina præger medierne og udviklingen på aktiemarkedet. Vi ser handelskrigen som et symptom på noget større, nemlig et tektonisk magtskifte, hvor traditionelle politikker, økonomier, sikkerhedsaftaler og samfundsforhold forandres.

Den gamle verdensorden er ved at nedbrydes, og en ny anes i horisonten. Kina har vist sig at være en formidabel og indflydelsesrig konkurrent inden for økonomi, politik, militær og magt. Derforhar Trump-administrationen erkendt, at det gamle paradigme med et konstruktivt samarbejde mellem Kina og USA ikke længere er holdbart. USA er nu i langsigtet konkurrence med Kina om det globale teknologiske og militære lederskab – og dermed det økonomiske verdensherredømme.

Præsident Xi Jinping har tre politiske prioriteter:

  1. ”One Belt, One Road”-initiativet, som er udbygning af netværksinfrastruktur, der binder Kina sammen med Europa, Afrika og Asien.
  2. Udvikling af militærteknologi.
  3. ”Made in China 2025”,  hvor målsætningen er, at Kina skal være globalt dominerende i 2025 inden for 10 udvalgte industriområder. Målet med Made in China 2025 er, at Kina skal bevæge sig opad i værdikæden særligt inden for teknologiske produkter, fremfor blot at være producent. Herved reducerer Kina samtidigt afhængigheden af vestlige samarbejdspartnere, som fremover omvendt bliver mulige konkurrenter.

Et af de vigtige indsatsområder er inden for kunstig intelligens (AI). AI bliver en afgørende grundsten i Kinas økonomiske udvikling de næste årtier, og udviklingen bliver fremmet via offentlige investeringer og en meget lempelig regulering. Importsubstituering, hvor kinesiske virksomheder køber fra lokale virksomheder frem for at importere fra udlandet, vil være en anden markant faktor, der understøtter udviklingen af den kinesiske teknologisektor.

Kinas stålsatte ambition om at bevæge sig opad i den industrielle værdikæde har afgørende investeringsmæssige konklusioner. På sigt vil dagens ledende vestlige selskaber blive udsat for en massiv konkurrence, når nye kinesiske selskaber med et stærkt fundament fra et stort hjemmemarked søger international ekspansion. Det vil blive en kamp om markedsandele, og resultatet vil være deflationært med pres på vestlige selskaber.  

Som aktieinvestor er det vigtigt at forstå denne udvikling. I et porteføljeperspektiv er det over det kommende årti vigtigt at være eksponeret til Kinas skelsættende ambitioner gennem investeringer i lokale kinesiske virksomheder. Tidligere var vestlige investorer udelukket fra investeringer i lokale kinesiske virksomheder, men disse restriktioner begynder nu at blive lempet.

Læs også
Top job