Investor

Saxo Bank-kunde tabte stor sum på valutahandler - nu kommer sag for Højesteret

En principiel sag om handlen med schweiziske franc i Saxo Bank er nået hele vejen til landets øverste domstol.

Saxo Bank vil gå hele vejen til Højesteret i sag om schweizerfranc. Foto: PR

Handler med schweizerfrancen når hele vejen til landets øverste domstol. Procesbevillingsnævnet har nemlig givet Saxo Bank lov til at anke en dom om valutahandel i schweiziske franc til Højesteret.

Sagen stammer fra januar 2015 og handler om, at Saxo Bank gik tilbage og ændrede priser på handler med en kunde, efter at handlerne var gennemført.

Handlerne, som blev foretaget i valutakrydset mellem euro og schweizerfranc, skete nemlig i umiddelbar forlængelse af schweizerfrancens pludselige og meget voldsomme stigning. Stigningen fandt sted, fordi den schweiziske centralbank til manges overraskelse meldte ud, at den ikke længere ville opretholde sin fastkurspolitik.

Det fik schweizerfrancen til at brage i vejret med 39 pct. over for euroen. En stigning, der kostede spekulanter og investorer mange millioner kroner.

En virksomhed, der havde seks positioner i valutakrydset mellem euro og schweizerfranc, havde indlagt en såkaldte stop-loss. Dermed troede virksomhedskunden, at handlerne ville blive lukket til dette niveau. Det var også den første melding, virksomhedskunden fik. Men det fik »markedssituationen« ændret på.

»Banken sendte på baggrund heraf den 15. januar 2015 kl. 11:53 en besked til de pågældende kunder om, at man grundet den særlige markedssituation ville korrigere handelspriserne, når man havde overblik over den faktiske likviditet i markedet. Banken regulerede herefter kl. 22:46:26 kursen på alle 6 handler for virksomheden til kurs 0,925, hvilket medførte, at virksomhedens indestående på selskabets konto i banken gik fra 1.611.112 kr. til -1.579.293 kr.,« skriver Procesbevillingsnævnet.

Det første skridt på vejen mod Højesteret blev taget i Sø- og Handelsretten, hvor Saxo Bank blev frifundet. Det fik den virksomheden med valutatabet til at anke dommen til Landsretten.

Den 30. maj slog Østre Landsret så fast, at Saxo Bank ikke havde ret til at ændre handelskurser bagudrettet. Isoleret set ville den tabte sag blot koste Saxo Bank 1,5 mio. kr. Men udfaldet kan få stor indflydelse alligevel, fordi en række andre kunder kan kræve samme erstatning.

»Det er første gang, at der har været en af disse sager for Landsretten, og nu vinder kunden så. Jeg tror, det åbner op for et hvepsebo af sager for Saxo Bank,« sagde Carsten Tanggaard, professor i finansiering ved Aarhus Universitet, til Berlingske i forbindelse med dommen.

Læs også
Top job