Investor

Jyske Bank er gået ned i gear - tjener mindre end ventet

Banken med hovedsæde i Silkeborg er kommet ud af tredje kvartal med et overskud efter skat på 578 mio. kr.

Ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam. Foto: Joachim Ladefoged

Jyske Bank er ramt af tilbagegang, og banken har samtidig ikke helt kunnet leve op til analytikernes forventningerne til resultatet. Det viser bankens regnskab for tredje kvartal, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Der strømmer ganske vist flere penge igennem banken med hovedsæde i Silkeborg, men færre har nået hele vejen til bundlinjen.

Bankens såkaldte basisindtægter endte i juli, august og september på 2.135 mio. kr. Det er en forbedring på 236 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. I modsætningen til toplinjen svandt bundlinjen ind.

Den endte i kvartalet på 578 mio. kr., hvilket var en anelse lavere end de 598 mio. kr., som analytikerne havde sat næsen op efter. Ser man på årets første ni måneder er der også tilbagegang på bundlinjen. Her tjente banken 1.999 mio. kr. mod 2.363 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2017.

I tredje kvartal er overskuddet blevet trukket ned af større nedskrivninger på udlån. Denne post lød i tredje kvartal på 104 mio. kr., og nedskrivningerne er dermed steget betydeligt sammenlignet med samme periode i 2017. Her blev der tilbageført 194 mio. kr.

På direktionsgangen i Jyske Bank er man dog tilfreds med resultatet.

»Vi ser fortsat en positiv udvikling i forretningssegmenterne, og et resultat før skat på knap 3 mia. kr. eksklusive afledte effekter af IFRS 9 er tilfredsstillende under de givne rente- og markedsvilkår. Resultat efter skat eksklusiv afledte effekter af IFRS 9 forrenter egenkapitalen med 9,4 pct. p.a. og er dermed indenfor det målsatte interval på 8-12 pct.,« udtaler Anders Dam, ordførende direktør, i Jyske Bank.

Han har i forbindelse med regnskabet en lille gave til aktionærerne.

»Det er bestyrelsens hensigt at indstille et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2018 ved den ordinære generalforsamling i marts 2019. Ordinært udbytte for 2017 var 5,85 kr. pr. aktie,« lyder det fra Anders Dam.

Udviklingen i tredje kvartal har ikke fået Jyske Bank til at ændre forventningerne for 2018. Banken regner således fortsat med et resultat efter skat i intervallet 2,6-3,8 mia. kr.

(mio. kr.) 1.-3. kvt. 2018 1.-3. kvt. 2017 Stigning i pct.
Netto renteindtægter 4.253 4.137 3
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.348 1.303 3
Basisindtægter 6.131 6.167 -1
Basisomkostninger 3.664 4.048 -9
Basisresultat før nedskrivninger 2.467 2.119 16
Nedskrivninger på udlån mv. 439 -314  - 
Basisresultat 2.028 2.433 -17
Beholdningsresultat 516 592 -13
Resultat før skat 2.544 3.025 -16
Periodens resultat 1.999 2.363 -15
Læs også
Top job