Investor

Aktien falder kraftigt: Anders Dam var tilfreds med regnskabet - det er investorerne ikke

På dagen hvor Jyske Bank har offentliggjort kvartalsregnskab indtager aktien en klar sidsteplads i C25.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank. Foto: Ole Lind

Dumpet. Så klar er dommen fra investorerne over det kvartalsregnskab, som Jyske Bank tirsdag morgen offentliggjorde. Dumpekarakteren har sendt Jyske Bank-aktien ud i et fald på ca. 8 pct., hvilket er en klar sidsteplads i C25-indekset.

Kursreaktionen kommer efter et regnskab, der viste tilbagegang på bundlinjen og samtidig ikke helt levede op til analytikernes forventninger til resultatet. I årets første ni måneder præsterede banken et resultat på 1.999 mio. kr., hvilket er en nedgang på 15 pct. i forhold til samme periode sidste år.

På direktionsgangen i Jyske Bank var man tilfreds med resultatet.

»Vi ser fortsat en positiv udvikling i forretningssegmenterne, og et resultat før skat på knap 3 mia. kr. eksklusive afledte effekter af IFRS 9 er tilfredsstillende under de givne rente- og markedsvilkår. Resultat efter skat eksklusiv afledte effekter af IFRS 9 forrenter egenkapitalen med 9,4 pct. p.a. og er dermed indenfor det målsatte interval på 8-12 pct.,« udtaler Anders Dam, ordførende direktør, i Jyske Bank.

Faktisk har man i banken været så tilfreds med resultatet, at man har planer om at skrue op for udbyttet. På forårets generalforsamling vil bestyrelsen i Jyske Bank indstille, at udbyttet for 2018 skal ligge på 6,12 kr. pr. aktie. I 2017 lød det på 5,85 kr. pr. aktie.

Tilfredsheden med periodens resultat står altså i skærende kontrast til udviklingen på aktiemarkedet. Her har Jyske Bank generelt haft et hårdt 2018.

Med dagens kursfald er aktiekursen i Jyske Bank nede med mere end 23 pct. siden årsskiftet.

(mio. kr.) 1.-3. kvt. 2018 1.-3. kvt. 2017 Stigning i pct.
Netto renteindtægter 4.253 4.137 3
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.348 1.303 3
Basisindtægter 6.131 6.167 -1
Basisomkostninger 3.664 4.048 -9
Basisresultat før nedskrivninger 2.467 2.119 16
Nedskrivninger på udlån mv. 439 -314 -
Basisresultat 2.028 2.433 -17
Beholdningsresultat 516 592 -13
Resultat før skat 2.544 3.025 -16
Periodens resultat 1.999 2.363 -15
Læs også
Top job