Serier

2022 bliver et grønt investeringsår

Nye regler for EU strammer krav til rapportering af bæredygtighed. På kort sigt bliver der færre grønne virksomheder at investere i, men de grønne investeringer bliver mere ægte.

Corona rammer verden

Lige nu er finansmarkederne præget af fornyet fokus på endnu en opblussen af covid-19 pandemien, nye begrænsninger, nedlukninger etc. Det er helt naturligt, og helt uundgåeligt resulterer det også i nye spekulationer om den økonomiske fremgang. Den fremgang, som for længst er indregnet i alle kurser, og som der endnu en gang opstår ny usikkerhed om. Selve afkastet fra en investering er selvfølgelig fuldstændig centralt for en investor. Det er således et godt spørgsmål, om de tilbagevendende tilbageslag fra covid-19 pandemien tilsidesætter den ”grønne” udvikling i investeringsmarkedet generelt. Eller om efterspørgslen efter bæredygtige og grønne investeringer fortsat stiger, uagtet om afkastene bliver negative eller positive i 2022?

Hvis der pludselig opstår en økonomisk krisestemning i stedet for den forventede globale økonomiske fremgang, ja så bliver flugten væk fra de dårlige afkast den primære aktivitet. Trods frygten for den nye covid-19 omikron mutant, så er min forventning stadig, at finansmarkedet vil holde sig rimeligt stabilt i det kommende år, og endda byde på ganske gode muligheder her og der. Derfor er det også min forventning, at den grønne og bæredygtige fokus på investeringer vil fortsætte...

Læs også
Top job