Investor

Morgenkommentaren: Er Greenbacken på vej op igen?

Anders Schelde er investeringsdirektør i Nordea Liv & Pension.

Aktiemarkedet i USA er stort og effektivt og fylder helt op imod 60 pct. i ledende globale aktieindeks. Amerikanske aktier fylder derfor også meget i mange danske investeringsporteføljer, og udviklingen i dollaren er bestemmende for afkastet målt i kroner. Og når de finansielle bølger går højt, søger investorerne ofte en sikker havn i den amerikanske dollar - Greenbacken.

Over de seneste 45 år har afkast på MSCI Verdensindeks målt i lokal valuta i gennemsnit været ca. 10 pct. om året, og i danske kroner ca. 11 pct. Den beskedne forskel skyldes, at udsving i valutaer på langt sigt udjævnes. På den korte bane kan valutaudsving imidlertid have stor effekt. Siden starten af 2015 har MSCI Verdensindekset således givet et samlet afkast på 16 pct. i lokal valuta, mens det målt i kroner har været på hele 33 pct. Det skyldes især en markant styrkelse af dollaren. Men nu er markederne i tvivl og har igennem nogen tid haft en stabil holdning til dollar uden store udsving. Så hvor er dollaren på vej hen?..

Læs også
Top job