Karriere

Fire tips til at blive mere engageret på arbejde

Foto: Colourbox

Ud fra den nuværende teknologiske udvikling vil medarbejdere fremdeles blive udsat for afbrydelser i stort omfang og modtage en byge af informationer. Forskning viser, at deres engagement på arbejde dermed kommer under konstant pres i form af afbrydelser, der forhindrer dem i komme videre med meningsfyldt arbejde. Det er imidlertid muligt at forbedre sine muligheder for at blive mere engageret, hvis man foretager nogle enkle ændringer i sin daglige rutine.

Før man begynder på arbejdsdagen (f.eks. aftenen før eller om morgenen på selve dagen), kunne man f.eks. afsætte et par minutter til at planlægge den.Man bør tænke over, hvad det er for en dag, der er i vente, og om man kan forvente at blive afbrudt og i givet fald hvor ofte. Man skal overveje, hvad man kan gøre for at værne om sin tid og blive afbrudt færre gange. Og man skal vurdere, ud fra tidligere erfaringer, hvor tit man realistisk set løber risikoen for at blive afbrudt.Hvis man forventer ingen eller få afbrydelser, skal man planlægge sin tid ved at opstille en ambitiøs to do-liste, hvor man prioriterer opgaverne og afsætter tid og energi til dem, alt efter hvor vigtige de er. Man kan f.eks. planlægge at udføre vanskelige eller kreative opgaver, når man har mest tid eller energi. Mere trivielle opgaver kan der afsættes tid til på tidspunkter, da der er behov for mindre mental energi. En sådan planlægning er med til at befordre et øget engagement og fokus og sætter medarbejderen i stand til at kunne udrette noget mere.Hvis man forventer at blive afbrudt ofte, skal man planlægge på en sådan måde, at man opstiller et realistisk antal opgaver, som man kan nå den pågældende dag. Samtidig skal man overveje, hvordan man kan blive afbrudt, og hvad man skal gøre, hvis man bliver det. Ved at planlægge på den måde kan medarbejderen bedre tilpasse sig afbrydelser, ved at vedkommende får mulighed for at bevare engagement og fokus og ikke bliver frustreret over uventede afbrydelser eller forsinkelser...

BRANCHENYT
Læs også