Karriere

Er arbejdspladsen fuld af konflikter, eller er den bare "livlig"?

Fremragende bog fra organisationsforsker Peter Holdt Christensen analyserer de nye måder at organisere arbejdet på og inspirerer til god ledelse.

Livlige organisationer er en ny betegnelse for den måde, mange moderne arbejdspladser bliver ledet og organiseret på. Det er organisationsteoretikeren Peter Holdt Christensen fra Copenhagen Business School, der introducerer begrebet i sin nye, spændende bog af samme navn.

Denne anmelder synes, at ”livlige organisationer” er et godt og dækkende begreb for dét, der foregår i mange mindre hierarkiske, humanistisk ledede eller selvledende organisationer i dag. Livlige organisationer er ikke kun kendetegnet ved nye måder at lede og organisere arbejdet på, men også ved de omgivelser, de befinder sig i, og dermed de vilkår, de arbejder under, og de muligheder de har...

BRANCHENYT
Læs også