Karriere

Du må gerne aflytte din chef: Sådan er reglerne

Højesteretsdom afstikker nye retningslinjer for aflytning.

Foto: Jacob Ehrbahn.

Hvis man har lyst til at aflytte sin chef for at snage i hans privatliv, er det ulovligt. Hvis man derimod har en saglig grund til det, er det tilladt.

Den ret er netop stadfæstet i en dom fra Højesteret. Dommen sætter dog også klare grænser for, hvad man kan tillade sig til, fastslår Thomas Klæstrup Jørgensen, der er advokat i Advodan.

Dommen gav en medarbejder medhold i at aflytte chefen, fordi der havde været nogle uenigheder. Men det giver ikke frit spil, slår dommen fast.

Hvis man gør det for at bevise, at virksomheden ikke overholder reglerne over for medarbejderne, så vil det tale for at blive betragtet som et sagligt formål.

Thomas Klæstrup Jørgensen, advokat, Advodan

Hvis en ansat laver skjulte lydoptagelser af sin chef, skal der være en saglig grund til det. For som medarbejder har man også en række forpligtelser, og derfor kan en skjult optagelse være misligholdelse af ansættelsesforholdet, oplyser Thomas Klæstrup Jørgensen.

»Overordnet set kan man sige, at hvis man gør det for at bevise, at virksomheden ikke overholder reglerne over for medarbejderne, så vil det tale for at blive betragtet som et sagligt formål. Det er således formålet for optagelserne, man ser på,« siger Thomas Klæstrup Jørgensen.

Skjulte optagelser på arbejdspladsen er omfattet af to forskellige regelsæt. Reglerne kan ikke skilles ad. Det drejer sig om de regler, der har med ansættelsesret og beskyttelse af data at gøre. For optagelser er også digital brug af data, og dermed træder også de regler også i kraft.

Når man laver optagelser, bliver man automatisk dataansvarlig. Det betyder bl.a., at man skal oplyse den aflyttede så hurtigt som muligt.

»Databeskyttelsesloven træder i kraft, så snart du behandler personoplysninger, herunder optager en samtale. Efter loven er det også en betingelse, at indsamlingen af personoplysninger har en saglig grund. Samtidig må man som dataansvarlig kun opbevare de oplysninger, som er nødvendigt til formålet,« fastslår Thomas Klæstrup Jørgensen.

I det hele taget bør man afholde sig fra at lave skjulte optagelser, hvis man kan sikre sine rettigheder på en mindre indgribende måde, mener han. For hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag for optagelserne, kan det ende med en bortvisning.

BRANCHENYT
Læs også