Karriere

For mange kvinder fravælger fortsat uddannelser inden for it, naturvidenskab og teknologi, vurderer Microsoft, Google og DI

Andelen af kvinder, som tager en naturvidenskabelig, teknisk eller it-rettet videregående uddannelse i Danmark, er uændret de seneste små 10 år og er lavere end EU-gennemsnittet. Mange virksomheder rekrutterer ifølge DI forgæves efter den type kandidater.

Charlotte Mark, adm. direktør i Microsoft i Danmark. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

En af tre studerende på en videregående uddannelse i it, teknologi eller naturvidenskab er en kvinde. Sådan har det været i snart et årti, mens andelen af kvinder på de øvrige videregående uddannelser ligger markant højere på knap to af tre studerende.

Stilstanden fremgår af en analyse fra Dansk Industri (DI), som har set på de seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når et uændret højt antal kvinder fortsat fravælger de såkaldt ”hårde” uddannelser til fordel for de ”bløde”, bliver der i nær fremtid færre af den type kandidater, end danske virksomheder har brug for, vurderer bl.a. DI.

Flere erhvervsledere er bekymrede. Grundfos-topchef Mads Nipper undrer sig over, at kvinders talenter i de teknologiske og naturvidenskabelige fag ikke udnyttes bedre.

»Det er da vildt, at vi ikke formår at engagere kvinder i at udvikle løsninger på verdens store udfordringer som f.eks. vand og klima,« siger Mads Nipper.

Allerede nu rekrutteres der forgæves til hvert tredje job inden for de såkaldte STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics, red.), lyder det fra DI.

»Kunne man få flere kvinder ind på de uddannelser, får erhvervslivet flere kandidater, som man kan ansætte,« siger Mette Fjord Sørensen, DI’s chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed.

Samtidig viser en ny analyse fra DI, at Danmark ligger lavt i andelen af langvarigt uddannede personer på arbejdsmarkedet med baggrund som f.eks. ingeniør, fysiker eller datalog (samlet set 21 pct.) sammenlignet med de andre EU-lande (26 pct.). Dermed går de hjemlige virksomheder glip af ordrer og muligheder for at udvikle sig, lyder det fra bl.a. store it-virksomheder og DI.

Andel af ”hårde” kandidater i EU-lande
  • STEM-uddannelser er en fælles betegnelse for uddannelser inden for enten Science, Technology Engineering og Mathematics.
  • EU-gennemsnittet for det samlede antal færdiguddannede med en af de mere ”hårde”, videregående uddannelser er 26 pct. I Danmark er tallet 21 pct. Der er med andre ord et gab på 5 procentpoint op til snittet for de øvrige lande.
  • I vores sydlige naboland Tyskland er hele 36 pct. af de færdiguddannede med en lang uddannelse en såkaldt STEM-kandidat.
  • Også hvad angår andelen af færdiguddannede STEM-kvinder ligger Danmark med sine 13 pct. lavere end EU-gennemsnittet (15 pct.) for de videregående uddannelser.
Kilder: Eurostat og DI’s beregninger

Claus Crone Fuglsang, forskningschef i Novozymes, påpeger, at flere kvinder inden for de naturfaglige og teknologiske fag vil bidrage til at »skabe mere diversificerede og bedre arbejdspladser«.

»Danske virksomheder halter efter i den internationale konkurrence, når det kommer til at sikre nok ingeniører og medarbejdere med uddannelser inden for it, teknologi og naturvidenskab. Det er vigtigt, for kandidater med en STEM-udddannelse driver vækst og udvikling i vores samfund, fordi de udvikler løsninger til den grønne omstilling og den teknologiske og digitale udvikling,« siger Claus Crone Fuglsang.

Charlotte Mark, adm. direktør i Microsoft Development Copenhagen, peger ligeledes på væsentligheden i at sikre en mangfoldig arbejdsstyrke, så løsninger udviklet med fremtidens teknologier afspejler hele samfundets behov.

»Flere virksomheder beretter allerede i dag, at de mangler kandidater til vigtige job inden for bl.a. digitalisering. Det betyder helt konkret, at virksomhederne må undlade at udføre udvalgte opgaver og realisere deres innovative ideer og vækstpotentiale,« siger Charlotte Mark.

Siden Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2011 begyndte at måle kønsfordelingen i optaget på STEM-uddannelser, har kvinder udgjort mellem 32 og 33 pct. Til sammenligning ligger optaget af kvinder på de ”bløde” uddannelser som f.eks. litteraturvidenskab og dansk samlet på mellem 62 og 64 pct. i de år.

Vores udviklingsafdeling i Aarhus har lige nu en overvægt af mænd, og det kunne vi godt tænke os at ændre.

Mads Ager, udviklingschef og leder af Googles danske kontor

Google i Danmark var blandt 61 virksomheder, som med arrangementet Girls’ Day In Science i regi af bl.a. Naturvidenskabernes Hus i dette efterår sendte over 3.000 yngre kvinder ud i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner med et fokus på STEM-fagene. Formålet var at vise kvinderne de mange muligheder i den type fag.

Mads Ager er udviklingschef og leder af Googles kontor i Aarhus.

»Vores udviklingsafdeling i Aarhus har lige nu en overvægt af mænd, og det kunne vi godt tænke os at ændre,« siger Mads Ager. Han håber, at arrangementet kan være med til at tiltrække flere kvinder til matematiske og naturvidenskabelige fag – og på sigt også til Google.

Læs også
Top job