Karriere

Mindre virksomheder vokser oftere end de store

Jo mindre virksomheden er, jo større er sandsynligheden for, at den har oplevet vækst i de seneste tre år. Det er godt for samfundet, da små virksomheder i højere grad end kæmperne vokser ved at hyre.

Wenche Strømsnes og Paul Blaabjerg, direktionen i Center for Ledelse, CfL, vurderer, at mindre virksomheder i højere grad end store har held med at vokse. Foto: Mik Eskestad

Findes der et spirende økonomisk opsving i Danmark, er de mindste virksomheder med til at holde den største hånd under det. I erhvervslivets lag af mindre og mellemstore virksomheder er der nemlig kortere mellem de gode væksthistorier end blandt kæmperne.

En ny analyse, en såkaldt vækstindikator, fra Center for Ledelse, CfL, tegner et billede af, at otte af ti virksomheder (78 pct.) med under 50 ansatte i de seneste tre år har oplevet vækst, mens det samme gælder for ni af ti virksomheder (88 pct.) med mellem 50 og 200 ansatte...

Læs også
Top job